W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz poniższych nieruchomości nie zabudowanych,sta

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U. Nr 46 poz.543 z 2000r z późn. zm/ Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz poniższych nieruchomości nie zabudowanych,stanowiących własność Gminy Rzgów położonych w miejscowościach Czyżeminek i Gospodarz przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów
Lp Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena do przetargu brutto/ zł/
w/g ewidencji gruntów w/g KW
1.96/1 33992 1250 79 864,86
2.96/2 33992 1045 66 766,94
3.96/3 33992 1035 66 127,66
4.96/4 33992 1024 65 424,94
5.96/5 33992 1014 64 785,66
6.96/7 33992 884 56 479,90
7.96/8 33992 1315 84 017,74
8.95/75 26151 1460 97 075,40
Informuje się,ż zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.
Na działkach położonych w miejscowości Czyżeminek brak naniesień budowlanych. Na działce 96/4przy granicy z działką 96/5 znajduje się odcinek rowu melioracyjnego a także 242 m2 terenu zadrzewionego. Na działce 96/5 znajduje się fragment rowu o pow.92 m2 ,a także 527 m2 terenu zadrzewionego.Na działce 96/7 znajduje się wschodnia część rowu melioracyjnego
o pow.44 m2,a zachodnia jego część o pow.37 m2 jest położona na działce sąsiedniej o nr 96/8.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki o nr 96/1 -5 i 5-8,położone w miejscowości Czyżeminek przeznaczona są pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną; przeznaczenie dopuszczalne – pod zabudowę usługową o uciążliwości niewykraczającej poza granice działki. Zakaz lokalizacji zabudowy inwentarskiej powyżej 50 DJP.
Lokalizacja zabudowy wg. następujących zasad:
przednia nie przekraczalna linia zabudowy 5 metrów od linii rozgraniczającej drogi (7,5 metra od środka drogi),
wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
wysokość budynków gospodarczych – jedna kondygnacja,
intensywność zabudowy do 0,5 (stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni terenu działki budowlanej)
Adaptacja istniejących rowów melioracyjnych wraz ze strefą ochronną.
Na działce o nr 95/75położonej w Gospodarzu nie znajdują się żadne naniesienia budowlane. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .Dopuszczalna jest zabudowa usługowa.
Z pełnym zakresem ustaleń w/p planów zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 i 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się,że osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust1 pkt 1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie o zakup wyszczególnionych nieruchomości w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
Po upływie ustawowego terminu ogłoszenia Burmistrz Rzgowa ogłosi przetargi na sprzedaż tych nieruchomości.

Rzgów. dn. 2009-03-05

Załączniki

Powiadom znajomego