W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Skarbnik

 INFORMACJE O SKARBNIKU


Imię i nazwisko

Anna Czarnocka

Rok urodzenia

1981

Poziom wykształcenia

wyższe

Kierunek wykształcenia

finanse i bankowość

Stanowisko od

2007Kontakt telefoniczny, email:

tel. 042 214 11 11; sekretariat@rzgow.pl

pokój nr 27 

Oświadczenia majątkowe:

 

 Zadania i kompetencje Skarbnika


Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2013

z dnia 12 sierpnia 2013r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE - wyciąg


" § 25. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) wykonywanie funkcji kierownika Referatu Budżetu i Finansów;

2) nadzór nad prowadzeniem księgowości, rachunkowości i ewidencji majątku Gminy;

3) opracowywanie projektów planów budżetu Gminy, przedkładanie ich w obowiązującym trybie do podjęcia przez stosowny organ i zapewnianie prawidłowej ich realizacji;

4) opracowywanie prognoz finansowych Gminy;

5) kontrolowanie gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych;

6) sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością finansową budżetu Gminy;

7) opracowywanie wraz z kierownikami referatów i osobami zatrudnionymi na samodzielnych stanowiskach pracy rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy i przedkładanie go w obowiązującym trybie do podjęcia przez stosowny organ;

8) koordynowanie prawidłowością dysponowania środkami zgromadzonymi z kredytów bankowych;

9) czuwanie nad płynnością finansową Gminy, przestrzeganie limitów zobowiązań;

10) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

11) prowadzenie rejestru kontrasygnowanych umów i zleceń;

12) nadzór nad wewnętrznym obiegiem dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi;

13) nadzór nad terminowym przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza;

14) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz Zarządzeń Burmistrza w przedmiocie budżetu Gminy;

15) koordynowanie pod względem finansowym zadań związanych z funduszem sołeckim;

16) egzekwowanie przestrzegania dyscypliny budżetowej, czuwanie nad terminowym realizowaniem zobowiązań i egzekwowaniem należności finansowych;

17) realizacja innych zadań wynikających m.in. z ustawy o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o rachunkowości;

18) wykonywanie innych zadań przewidzianych  przepisami prawa oraz  zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza;

19) wykonywanie obowiązków  i odpowiedzialność w zakresie:

a) prowadzenia rachunkowości jednostki,

b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywania wstępnej kontroli:

- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.


            § 26. Skarbnikowi  bezpośrednio podlega (sprawuje bezpośredni nadzór) Referat Budżetu i Finansów."


Powiadom znajomego