W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

GK.35/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Obsługę elektronicznego systemu ochrony obiektów Gminy Rzgów
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GK.35/2022
Zamawiający Urząd Miejski w Rzgowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę złożyć na adres zamawiającego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat).
rozstrzygnięcie

Wybór oferty

GK.35/2022                                                              Rzgów, dnia 15.12.2022 r

 

 

    Zapytanie ofertowe na: Obsługę elektronicznego systemu ochrony obiektów Gminy Rzgów"
        Działając na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia 8 stycznia 2021 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na:
 „Obsługę elektronicznego systemu ochrony obiektów Gminy Rzgów"

 

I. ZAMAWIAJACY

Gmina Rzgów

95-030 Rzgów

Pl.500-lecia 22

Telefon: 42 – 214 – 12 -10

 

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa elektronicznego systemu ochrony obiektów będących własnością Gminy Rzgów:

 

- Urzędu Miejskiego w Rzgowie;

- Świetlicy w Czyżeminku

- Baza Sprzętu Transportowego w Rzgowie, ul. Literacka 2 c

 2. Wykonawca włączy wskazane obiekty do swojego elektronicznego systemu ochrony mienia.

 3. Wykonawca będzie wykonywał usługi ochrony osób i mienia, w formie bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej poprzez interwencję grupy.

4.Wykonawca zapewni całodobowe monitorowanie wskazanych obiektów.

 5.W przypadku wystąpienia sygnału alarmowego na obiekcie Wykonawca zapewni natychmiastową interwencję i dojazd grupy interwencyjnej w godz.19.00 - 06.00 w czasie max.. do 10 minut, w godz. 06 - 19.00 czas może ulec przedłużeniu do 15 minut .

 6.Podczas podejmowania działań przez grupę interwencyjną w razie konieczności należy ująć osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także dla ochranianego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji.

 7. Wykonawca zapewni grupę interwencyjną zlokalizowaną w pobliżu Miasta Rzgów.

 8. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonywanie konserwacji elektronicznego systemu ochrony obiektów który to system stanowi własność Gminy Rzgów.

9. Wykonanie konserwacji elektronicznego systemu ochrony obiektów w miejscach    wskazanych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykonać raz w miesiącu, potwierdzając ją w Książce Konserwacji Systemu.


 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1 styczeń 2023 r. -31 grudzień 2023 r.

 

 IV.  Kryterium wyboru:

1.      cena za ochronę jednego obiektu – 90 %

2.      stawka godzinowa za dodatkowy dojazd grupy – 10 % V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:

1. Koncesje, zezwolenie lub licencję

2. Niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Wykaz prowadzonych usług w ciągu ostatnich trzech lat z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie takich usług.

4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

 VI. TERMIN NA SKŁADANIE OFERT

 Do dnia 21 grudnia 2022 godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pokój 23, Plac 500 - lecia 22, 95-030 Rzgów

 

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Włodzimierz Kaczmarek, Referat Komunalny pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Rzgowie. - tel. 42 214 12 33

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie oraz zebrać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na wartość oferty, być niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianej usługi.

Dane w/s zamówienia oraz załączniki do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie

internetowej: bip.rzgow.tensoft.pl (zakładka: zamówienia publiczne).

Załączniki i wymogi podane w pkt V stanowią integralną część Zaproszenia Nr GK.35/2022

 

Załacznik nr 1 – wzór umowy

Załcznik nr 2 -wzór oferty

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych ( Rodo )

 

 

                                                                            Burmistrz Rzgowa

                                                                            Mateusz Kamiński

                                                                               

 

Załączniki

Projekt umowy pdf, 1.04 MB

Powiadom znajomego