W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

 „Ochrona Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji i obsługa kamer monitoringu Miasta Rzgowa w Rzgowie, ul. Szkolna 5”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Ochrona Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji i obsługa kamer monitoringu Miasta Rzgowa w Rzgowie, ul. Szkolna 5”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Urząd Miejski w Rzgowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 23 z dopiskiem „Ochrona Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji i obsługa kamer monitoringu Miasta Rzgowa w Rzgowie, ul. Szkolna 5”
rozstrzygnięcie

Wybór oferty

     GK.43/2021                                                    Rzgów, dnia 23.11.2021 r.

 
         Działając na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia 8 stycznia 2021 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na:

           „Ochrona Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji i obsługa kamer monitoringu Miasta Rzgowa w Rzgowie, ul. Szkolna 5”

Termin realizacji: 01.01.2022 r do 31.12.2022

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest podany w Załączniku nr 1 do umowy - „Szczegółowy Zakres i Warunki Realizacji Zamówienia”

Od Wykonawcy zamówienia wymaga się:

1. Oświadczenia że jest zakładem pracy chronionej w świetle "Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych" (Dz.U. 2018.511 t.j. z dnia 2018.03.12)

2. Przekazywania informacji o kwocie obniżki wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługującej Zleceniodawcy i upoważnienie do jej dokonania na zasadach określonych w Art. 22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. ( (Dz.U. 2018.511 t.j. z dnia 2018.03.12) )

3. Do natychmiastowego (7 dni) powiadomienia Zamawiającego w przypadku utraty przez Wykonawcę statutu zakładu pracy chronionej

4.Posiadania polisy ubezpieczenia OC przez cały okres wykonywania umowy.

5. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia tego stanu na piśmie Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia rozpoczęcia usługi.

Zleceniodawca zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Termin składania ofert 29.11.2021 r. do godz. 14.00.

Oferty należy  składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 23 z dopiskiem  „Ochrona Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji i obsługa kamer monitoringu Miasta Rzgowa w Rzgowie, ul. Szkolna 5”

Wzór oferty – Załącznik nr 3

Umowa zostanie sporządzona wg wzoru dołączonego do ogłoszenia – Załącznik nr 2

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie oraz zebrać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na wartość oferty, być niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianej usługi.

Pytania proszę kierować do Referatu Gospodarki Komunalnej na adres mailowy: wkaczmarek@rzgow.pl lub telefonicznie na nr 42 2141233

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Zakres i Warunki Realizacji Zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Wzór oferty

Załącznik nr 4 – Wzór umowy powierzenia

Załącznik nr 5 - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Załączniki

Umowa.pdf pdf, 1005 kB

Powiadom znajomego