zestawienie ofertOferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@rzgow.pl, lub  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Rzgowie, Plac 500–lecia 22, 95-030 RzgówZałączniki:

Zapytanie ofertowe 1.doc
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.doc
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.doc
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.doc
klauzula informacyjna RODO - zał. nr 5.docx
Odpowiedzi na pytania
zestawienie ofert
Wyniki