W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Rejestr instytucji kultury

XML

Treść

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rzgów

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rzgów, prowadzony jest  na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rzgów:
1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1)otwarty dostęp do zawartości rejestru
2)wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora –www.bip.rzgow.pl - zakładka „Urząd Miejski” –„Rejestry, ewidencje, archiwa” – „Rejestr Instytucji Kultury”.
4.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (pon., śr.-pt. 7.00-15.00, wt. 9.00-17.00) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony -treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Nr kolejny w rejestrze Nazwa instytucji kultury Data rejestracji
OR. 4011/I-1/2001 Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie 29 czerwca 2001r.

OR. 4011/II-1/2001

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

29 czerwca 2001r

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie - Księga Rejestrowa

Numer wpisu do rejestru: 1

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie - „GOK"

1 - edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę,

2 - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru

3 - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

4 - rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych na terenie gminy.

 

Gmina Rzgów

Uchwała Nr XXVII/221/2001 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie

 

  REGON:472897786

 

Małgorzata Rózga

 16.04.2020

 Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie - "GOK"

 Do głównych zadań Ośrodka należy:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców Gminy Rzgów w zakresie uczestnictwa w kulturze;

3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów oraz innych form organizacyjnych;

4) tworzenie warunków do rozwoju folkloru i twórczości ludowej;

5) integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestnictwa w działalności kulturalnej;

6) wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych;

7) ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Rzgów;

8) promocja walorów kulturowych Gminy Rzgów.

 Miasto Rzgów, ul. Szkolna 7

 Gmina Rzgów

Uchwała Nr XXVII/221/2001 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie

 -

 REGON 472897786

 

 Joanna Krawczyk


Dział II - Organizacja instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i Nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

Dnia 3 lipca 2001r.

Uchwała Nr XXVII/222/2001r. Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie nadania statutu Gminnemu ośrodkowi Kultury w Rzgowie

Bolesław Siutowicz

 

95-030 Rzgów ul. Rawska 8

REGON:472897786

 

Małgorzata Rózga

  2

   

od 1 czerwca 2010r. -Wojciech Skibiński

  Wojciech Skibiński

  j.w.

 

Małgorzata Rózga

3

 28.01.2014

Dnia 27 stycznia 2014r.

Uchwała Nr XLI/377/2013r. Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie

Wojciech Skibiński Wojciech Skibiński   j.w.   Małgorzata Rózga

4

    od 16 listopada 2018 r. - Joanna Papuga-Rakowska Joanna Papuga-Rakowska     Joanna Krawczyk

5

16.04.2020

Uchwała Nr XLI/377/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie

Uchwała Nr XXI/210/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 6 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/377/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie

od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 15 listopada 2025 r. - Pani Joanna Papuga - Rakowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie - Zarządzenie nr 181/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie Joanna Papuga - Rakowska -   Joanna Krawczyk

Dział III - Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1
  02.07.2012r.
  Bilans za rok 2011 złożono
  Nie obciążono 
 
  Małgorzata Rózga
2
  16.04.2014r.
  Bilans za rok 2012 złożono
  Nie obciążono 
 
  Małgorzata Rózga
3
  16.04.2014r.
  Bilans za rok 2013 złożono
  Nie obciążono 
 
  Małgorzata Rózga
4
  31.03.2015r.
  Bilans za rok 2014 złożono
  Nie obciążono 
 
  Joanna Krawczyk
5
  31.03.2016r.
  Bilans za rok 2015 złożono
  Nie obciążono 
 
  Joanna Krawczyk
6
  05.03.2019r.
  Bilans za rok 2016 złożono
  Nie obciążono 
 
  Joanna Krawczyk
7
  05.03.2019r.
  Bilans za rok 2017 złożono
  Nie obciążono 
 
  Joanna Krawczyk
8
01.04.2019r.
Bilans za rok 2018 złożono
Nie obciążono
 

Joanna Krawczyk

9 16.04.2020 Bilans za rok 2019 złożono Nie obciążono  

Joanna Krawczyk

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwag

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

           
           

Akta Rejestrowe Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie:
1 - Uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
2 - Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie -uchylony
3 - Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie - aktualnie obowiązujący
4 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Numer wpisu do rejestru: 1

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie - „GBP"

1 - gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2 - obsługa użytkowników przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

3 - prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacji naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej,

4 - pełni funkcję biblioteki szkolnej na podstawie porozumienia zawartego z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rzgowie.

 

Gmina Rzgów

Uchwała Nr XXVII-219-2001 Rady Miejskiej w Rzgowie y dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

 

  REGON:472897770

 

 Małgorzata Rózga

2

 16.04.2020

 Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

 Do zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2) udostępnianie oraz wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, a także prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz ludzi chorych i niepełnosprawnych;

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i edukacyjnej;

4) współdziałanie z innymi bibliotekami oraz innymi instytucjami kultury, w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Rzgów;

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Rzgów;

6) podejmowanie innych zadań polegających na zaspokajaniu potrzeb środowiska lokalnego.

 Miasto Rzgów, ul. Szkolna 7

 Gmina Rzgów

Uchwała Nr XXVII/219/2001 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

 -

 REGON 472897770

 

 Joanna Krawczyk

Dział II - Organizacja instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i Nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

 

03.07.2001r.

Uchwała Nr XXVII/220/2001 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

Mirosława Olszewska - Kierownik GBP

 

95-030 Rzgów ul. Szkolna 3

REGON:472897770

 

  Małgorzata Rózga

2

   

od 22 września 2011r. -Anna Malinowska -p.o. Kierownika GBP w Rzgowie

  Anna Malinowska

  j.w.

 

  Małgorzata Rózga

 3  

 11.02.2013

Uchwała Nr XXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

 od 1 stycznia 2013r. -Anna Malinowska -Dyrektor GBP w Rzgowie  Anna Malinowska  j.w.    Małgorzata Rózga
4 16.04.2020

Uchwała Nr XXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

Uchwała Nr XXI/211/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 6 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. - Pani Anna Malinowska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie - Zarządzenie Nr 352/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie Anna Malinowska -   Joanna Krawczyk

Dział III - Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o założeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

02.07.2012r. 

  Bilans za rok 2011r. złożono

Nie obciążono 

 

  Małgorzata Rózga

2

12.04.2013

Bilans za rok 2012r. złożono

Nie obciążono

 

Joanna Krawczyk

3

 31.03.2014

 Bilans za rok 2013r. złożono

 Nie obciążono

 

 Joanna Krawczyk

4

31.03.2015

Bilans za rok 2014r. złożono

Nie obciążono

 

Joanna Krawczyk

5

31.03.2016

Bilans za rok 2015r. złożono

Nie obciążono

 

Joanna Krawczyk

6

05.03.2019

Bilans za rok 2016r. złożono

Nie obciążono

 

Joanna Krawczyk

7

05.03.2019

Bilans za rok 2017r. złożono

Nie obciążono

 

Joanna Krawczyk

8

01.04.2019

Bilans za rok 2018 złożono

Nie obciążono

 

Joanna Krawczyk

9

16.04.2020

Bilans za rok 2019 złożono

Nie obciążono

 

Joanna Krawczyk

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwag

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

           
           

Akta Rejestrowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie:
1 - Uchwała w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie
2 - Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie - uchylony
3 - Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie - aktualnie obowiązujący
4 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane