W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Budżet 2022

• Załącznik Nr 3 Informacja opisowa dotycząca prawidłowości i terminowości pobierania dochodów z zakresu administracji rządowej oraz informacja dotycząca wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu państwa za III kwartał 2022Projekt budżetu na 2022 rok:

Projekt WPF na lata 2022-2040:

Opinie:

 

Informacje:

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina RZGÓW sporządzony na 31.12.2022r.
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022r. – GMINA RZGÓW

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022r. – GMINA RZGÓW

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022r. – GMINA RZGÓW

- KOREKTA1 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022r. – GMINA RZGÓW

Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień 31-12-2022r. – GMINA RZGÓW

- Informacja dodatkowa za 2022r. – GMINA RZGÓW

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RZGÓW sporządzony na dzień 31-12-2022r.

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022r. - Urząd Miejski w Rzgowie

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022r. - Urząd Miejski w Rzgowie

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022r. - Urząd Miejski w Rzgowie

Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień 31-12-2022r. - Urząd Miejski w Rzgowie

Informacja dodatkowa za 2022r. – Urząd Miejski w Rzgowie

Korekta1 Informacja dodatkowa za 2022r. – Urząd Miejski w Rzgowie

Sprawozdania:

I kwartał 2022 roku

•  Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2022

•  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2022

• Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022

•  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2022

Rb-50 KBW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał roku 2022

•  Rb-50 ŁUW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał roku 2022

•  Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca I kwartału roku 2022

•  Rb-ZN KBW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec I kwartału roku 2022

Rb-ZN ŁUW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec I kwartału roku 2022

• Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022

•  Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

•  Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

•      Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2022

•      Rb-50 KBW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał roku 2022

•      Rb-50 ŁUW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał roku 2022

•      Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania plany wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2021 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022

II kwartał 2022 roku

Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2022

Rb-ZN KBW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec II kwartału roku 2022

Rb-ZN ŁUW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec II kwartału roku 2022

Rb-50 KBW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2022

Rb-50 ŁUW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2022

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za II kwartał 2022

Załącznik Nr 2 Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za II kwartał 2022

Załącznik Nr 3 Informacja opisowa dotycząca prawidłowości i terminowości pobierania dochodów z zakresu administracji rządowej oraz informacja dotycząca wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu państwa za II kwartał 2022

•      Rb-50 KBW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2022

•      Rb-50 ŁUW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2022

•      Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022

•      Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2021 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022

•    Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  2022

• Korekta Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022

•  Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

• Korekta  Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

•  Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

•  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2022

• Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022

Korekta Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022

III kwartał 2022 roku

• Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca III kwartału roku 2022

• Rb-ZN KBW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec III kwartału roku 2022

Rb-ZN ŁUW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec III kwartału roku 2022

• Rb-50 KBW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2022

• Rb-50 ŁUW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2022

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za III kwartał 2022

• Załącznik Nr 2 Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za III kwartał 2022

•    Załącznik Nr 3 Informacja opisowa dotycząca prawidłowości i terminowości pobierania dochodów z zakresu administracji rządowej oraz informacja dotycząca wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu państwa za III kwartał 2022

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022

• Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2022

• Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

•      Rb-50 KBW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2022

•      Rb-50 ŁUW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2022

•      Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2022

IV kwartał 2022 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 listopada roku 2022

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2022

Rb-ZN ŁUW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec IV kwartału roku 2022

Rb-ZN KBW Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec IV kwartału roku 2022

Rb-50 KBW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2022

Rb-50 ŁUW D Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2022

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za IV kwartał 2022

•  Załącznik Nr 2 Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za IV kwartał 2022

Załącznik Nr 3 Informacja opisowa dotycząca prawidłowości i terminowości pobierania dochodów z zakresu administracji rządowej oraz informacja dotycząca wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu państwa za IV kwartał 2022

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Korekta Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

•  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2022

Korekta Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2022

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Korekta Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Korekta Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: na koniec 2022r.

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Korekta Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2022 roku

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Rb-50 KBW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2022

Rb-50 ŁUW W Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2022

Powiadom znajomego