W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Guzew 295/2 i 300

                                                           Rzgów, dnia 04 lipca 2023 roku.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Guzew dz. nr 295/2 i dz. nr 300 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz uchwały Nr LII/538/2022 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Guzew dz. nr 295/2 i dz. nr 300, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 lipca 2023 roku do 01 sierpnia 2023 roku. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Guzew dz. nr 295/2 i dz. nr 300 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pok. 5. Każdy zainteresowany osobistym zapoznaniem się z projektem planu miejscowego w Urzędzie Miejskim w Rzgowie proszony jest o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem tel. 42 214 11 42.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do  publicznego wglądu) będzie również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.rzgow.pl/ oraz na stronie internetowej Gminy Rzgów https://www.rzgow.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 25 lipca 2023 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie pok. 37.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagę. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@rzgow.pl z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2023 roku.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na zasadach określonych powyżej. Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy Urzędzie Miejskim w Rzgowie Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Rzgowa. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.rzgow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

                                                                                               

   BURMISTRZ RZGOWA

 

     Mateusz Kamiński

                                                                                   

Załączniki

Powiadom znajomego