W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE BURMISTRZA RZGOWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów”

Rzgów, dnia 16 maja 2023 roku.

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE BURMISTRZA RZGOWA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów”

Zgodnie z art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Rzgowie uchwały LIX/607/2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów”. Wnioski należy składać w terminie od dnia 23 maja 2023 roku do dnia 14 czerwca 2023 roku, w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@rzgow.pl podając imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów”.

Zgodnie z 39, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnieść uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium.

Uwagi i wnioski należy składać zgodnie art. 40 ww. ustawy w terminie od dnia 23 maja 2023 roku do dnia 14 czerwca 2023 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów lub na adres sekretariat@rzgow.pl.

Uwagi i wnioski mogą być składane lub przesłane:

1. w formie pisemnej;

2. ustnie do protokołu;

3. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez skrzynkę podawczą gminy sekretariat@rzgow.pl

Wszystkie wnioski powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Rzgowa.

Jednocześnie zawiadamiam że zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.rzgow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

                                                            Burmistrz Rzgowa

                                                             Mateusz Kamiński 

Załączniki

Powiadom znajomego