W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Informacja o składaniu wniosków o dofianansowanie dla spółek wodnych

 Rzgów, dnia 12.05.2023 r.

INFORMACJA

 

Burmistrz Rzgowa informuje o możliwości uzyskania przez spółki wodne pomocy finansowej w formie celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Rzgów obejmujących:

•      wykaszanie i odkrzaczanie rowów stanowiących urządzenia melioracji wodnych szczegółowych,

•      odmulanie warstwy do 0,4 m dna rowów stanowiących  urządzenia melioracji wodnych szczegółowych wraz z rozplantowaniem urobku,

•      wyszukiwanie i usuwanie awarii rurociągów drenarskich.

 

Termin składania wniosków do: 26.05.2023 r. Wnioski należy składać pisemnie 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, sekretariat ( pokój nr 21), na druku którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/610/2023 dnia 29 marca 2023 r. 
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Rzgów oraz sposobu ich rozliczenia.

 

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Rzgów na realizację zadania wynosi 140 000,00 zł (słownie : sto czterdzieści tysięcy zł 00/100).

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.      potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis decyzji o zatwierdzeniu statutu wraz ze zmianami oraz dokument potwierdzający wpis do katastru wodnego (systemu informacyjnego gospodarowania wodami,

2.      aktualne upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

3.      oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu środków zabezpieczających wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,

4.      zestawienie robót wraz z zestawieniem ich wartości,

5.      mapę poglądową planowanych do wykonania robót.

 

Spółki wodne ubiegające się o pomoc de minimis powinny dołączyć:

1.      wypełniony formularz, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

2.      zaświadczenia/ oświadczenia o wysokości pomocy de minimis, jakie otrzymały 
w roku w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wysokości tej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

3.      zaświadczenie/oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Załączniki

Powiadom znajomego