W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Budowa hal magazynowo – produkcyjnych typu SBU z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 40 na działkach o nr ewidencyjnych 747/1, 747/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 741/1, 741/3, 741/4, 743/1, 743/2, obręb Rzgów

Rzgów, 04.05.2023 r. 

OŚr.6220.02.2021

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję, że: 

 

– Burmistrz Rzgowa w dniu 04.05.2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, znak: OŚr.6220.02.2021 dla przedsięwzięcia „Budowa hal magazynowo – produkcyjnych typu SBU z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 40 na działkach o nr ewidencyjnych 747/1, 747/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, 741/1, 741/3, 741/4, 743/1, 743/2, obręb Rzgów” obręb 0012, gmina Rzgów, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie (od 13.02.2023 r. nowa numeracja działek: 5433/1, 5433/2, 5433/3, obręb Rzgów, gmina Rzgów, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie). 

– ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 01.02.2023 r. znak: WOOŚ.4221.97.2022.MPr.8, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 18.06.2021 r. (data wpływu: 24.06.2021 r.), znak: PO.ZNŚ.5.435.221.2021.BM, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 03.08.2022 r. (data wpływu: 09.08.2022 r.) znak: PPIS.ZNS.90281.41.2021.586.KD znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500–lecia 22, 95–030 Rzgów, Referat Ochrony Środowiska, pok. 6 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania. 

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie. 

 

Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 04.05.2023 r. 

Powiadom znajomego