W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji

 

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz.753 z późn. zm.) oraz  art.3 ust.1 pkt 11, art. 21 ust.2 pkt 8, art.74 ust.3a, art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.247 z późn. zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do planowanego przedsięwzięcia „Wykonanie urządzenia wodnego na bazie otworu studziennego nr 2 zlokalizowanego na działce nr ew.37 w miejscowości Czyżeminek, gm. Rzgów, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie, w celu poboru wód podziemnych z utworów górnokredowych dla potrzeb mieszkańców gminy Rzgów ”

 

zawiadamia się, że

 

1) Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi– nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla w/w przedsięwzięcia;

 

2) Postanowienie znak: WOOŚ.4220.487.2021.MRe.3 z dnia 12.10.2021r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

 

3) Opinia znak: PO.ZZŚ.5.435.300.2021.AC z dnia 22.06.2021r. (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu - nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, a także opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pok.6, w godzinach urzędowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (42) 214-11-32.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 15.10.2021 r.

 

Pouczenie

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego zawiadomienia.

 

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP www.bip.rzgow.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane