W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

GK.6220.01.2021                                                                             Rzgów, dnia 09.08.2021r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś), zawiadamiam strony postępowania o wydaniu w dniu 09.08.2021 r. przez Burmistrza Rzgowa decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia wobec niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak: GK.6220.01.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i magazynowania odpadów przy ul. Śniadeckiego 16 w Starowej Górze na dz. ew.163”

Ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Łodzi, Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500lecia 22, 95-030 Rzgów, Referat Ochrony Środowiska, pok.7, w godzinach urzędowania. 

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie www.bip.rzgow.pl

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zawiadomienie - obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 09.08.2021 r. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane