W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Wersja strony w formacie XML

GPB-II.7820.10.2020.IK/AS

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Na podstawie art 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania i społeczeństwo, że 15.06.2021 r. została wydana decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 87/21 udzielająca Prezydentowi Miasta Lodzi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi wojewódzkiej klasy technicznej "G" - Trasa Góra III od km -0+059,45 do km 5+712,25".
Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 25.06.2021 r.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać, wyłączenie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 42 664-12-20 lub 42 664-12-61) w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.
Treść decyzji jest udostępniona na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ŁUW pod adresem:
Dzień udostępnienia treści decyzji - 25.06.2021 r.
Z up. Wojewody Łódzkiego
Agata Urban
Dyrektor Wydział Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane