W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w roku 2005

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA
Wójt Gminy Rzgów
ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w roku 2005.
Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art.13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96,poz.873 z 2003r z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/234/2004 Rady Gminy Rzgów z dnia 16 grudnia 2004r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok.
I W ramach konkursu zlecone zostaną następujące zadania:
1.Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
-prowadzenie sekcji sportowych piłki nożnej w celu reprezentowania Gminy Rzgów z uwzględnieniem udziału w rozgrywkach Ligii Okręgowej Klasy A oraz drużyn młodzieżowych w klasie „GÓRSKI”,”DEYNA”, i „KUCHAR”
-prowadzenie sekcji tenisa stołowego
-organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów,absolwentów i rodziców ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, piłki ręcznej, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego, szachów, aerobiku oraz zajęć rekreacyjno-turystycznych
2.Z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
- dzienne zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb osób starszych,osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów.
3.Z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,
-prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rzgów
-dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach,
-organizowanie wolnego czasu dzieciom (rajdy,wycieczki,imprezy sportowe i kulturalne).
II Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi:
246.000zł.
III Zasady przyznawania dotacji
wg zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( DZ. U. Nr 96,poz.873 z późn. zm. )oraz w
„Programie współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005” będącym załącznikiem Nr 1 do
uchwały Nr XXVII/234/2004 Rady Gminy Rzgów z dnia 16 grudnia 2004r zamieszczonej na
stronie BIP Urzędu Gminy Rzgów bip.rzgow.tensoft.pl
IV Termin i warunki realizacji zadań do 15 grudnia 2005 roku.
V Termin składania ofert ustala się na dzień 17 lutego 2005r do godz.17.00 w Sekretariacie Urzędu
Gminy Rzgów w Rzgowie Plac 500-lecia 22.
VI Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa 21 lutego 2005r.
Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Rzgów w oparciu o kryteria oceny określone w programie
współpracy z organizacjami pozarządowymi po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
Oferta musi być złożona na formularzu wg aktualnego wzoru wprowadzonego rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r ( Dz. U. Nr
193,poz.1891 z 2003r).
Do oferty należy dołączyć:
1.aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)
2.sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
3.statut organizacji
Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
-przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
-ocenę możliwości realizacji zadania przez składającego ofertę,
-wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
-merytoryczna wartość projektu,
-koszty programu w tym wysokość wkładu własnego organizacji i udział innych źródeł finansowania,
-perspektywy kontynuacji programu i potencjalne źródła jego finansowania,
-wymierne efekty dotychczas realizowanych projektów,
-dotychczasowa współpraca z samorządem,
-współpraca z innymi instytucjami publicznymi,
-zgodność celów projektu z celami statutowymi organizacji.
Informacja o wybranych ofertach zastanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzgów.
VII W roku 2004r Gmina Rzgów przeznaczyła na realizację zadań wymienionych w niniejszym ogłoszeniu następujące kwoty:
ad1 177.965zł ad2 26.000zł ad3 20.000zł
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rzgów 95-030 Rzgów Plac 500lecia 22 tel 214-12-10 w godz.7.00-15.00(pn, śr, czw, pt.) oraz w godz.9.00-17.00 wt.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane