W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2017r.

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Działając na podstawie Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na :

           Konserwację oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2017r.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2017r.
a) zamówienie obejmuje:
prowadzenie bieżącej konserwacji obwodów oświetleniowych,
naprawę linii oświetleniowych nn po uszkodzeniach,
naprawę kabli i konserwację wyjść kablowych na słupy,
naprawę i wymianę bezpieczników zabezpieczających obwody oświetleniowe, w stacjach, w skrzyniach sterowniczo-zabezpieczeniowych oświetlenia,
ustawianie zegarów sterujących,
wymianę źródeł światła, kondensatorów, dławików,
przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej oraz wymianę, uszkodzonych i zużytych elementów sterowania,
wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych oraz utrzymanie w należytej czystości opraw, kloszy i odbłyśników,
remont i konserwację drzwiczek, wnęk kablowych (słupy oświetlenia wydzielonego),
konserwację tablic sterowniczych i rozdzielczych oraz szafek oświetleniowych,
konserwację konstrukcji wsporczych (wysięgniki itp.),
remont i wymianę kabla oświetleniowego w zakresie:
- lokalizacja uszkodzenia,
- wymiana uszkodzonego kabla,
- pomiary elektryczne,
- utylizacja zużytych źródeł światła,
- uzupełnienie i wymiana uszkodzonych kloszy opraw,
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej w zakresie:
- książka zgłoszeń,
- przeglądów,
powiadomienie odbiorców o przerwach w dostawie energii związanych z pracami konserwacyjnymi
koszt dostępu do stacji trafo,
koszt uszkodzenia/kradzieży zegarów.
b) struktura systemu oświetleniowego będącego przedmiotem zamówienia:
liczba punktów świetlnych 752 szt.
W/w stan ilościowy może ulec zmianie w wyniku prowadzonych na terenie gminy inwestycji. W przypadku zmiany ilości punktów oświetleniowych powyżej 10 szt. do umowy na wykonanie zamówienia zostaną wprowadzone zmiany w formie aneksu.

2. Wymagany czas wykonania zadania/okres obowiązywania umowy:
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
3. Kryterium wyboru:
Cena- 100%
4. Miejsca i terminy:
Oferty z ceną ryczałtową netto i brutto i VAT złożone na formularzu ofertowym Wykonawcy Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia należy złożyć do dnia 30.12.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat).
Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Włodzimierz Kaczmarek, tel. 42 214 12 33
Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie oraz zebrać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na wartość oferty, być niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianej usługi.
Wyłącza się możliwość korzystania przy wykonaniu zlecenia z podwykonawstwa.
Dane w/s zamówienia oraz załączniki do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie internetowej: bip.rzgow.tensoft.pl (zakładka: zamówienia publiczne).
Wszystkie załączniki stanowiące integralną część Zaproszenia Nr ZL.69.2016.GK
            Załącznik Nr 1 - Wykaz opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy,
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy
Załączniki Nr 4 - Oświadczenie

Załączniki

Powiadom znajomego