W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Ochrona Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie,ul.Szkolna5

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Działając na podstawie Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na :


Ochronę Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie,ul.Szkolna5”


ZAMAWIAJACY

Gmina Rzgów

95-030 Rzgów

Pl.500-lecia 22

Telefon: 42 – 214 – 12 -10

Telefax: 42 – 214 – 12 - 07

Strona internetowa: http://bip.rzgow.tensoft.pl/

Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki, od 9.00 do 17.00 we wtorki.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obowiązek ochrony obiektu: Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, ul. Szkolna 5, w celu zabezpieczenia jej przed kradzieżą, zniszczeniem i uszkodzeniem mienia dozorowanego.


Zakres ochrony Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, ul. Szkolna 5 obejmuje:

wszystkie dni miesiąca - od godz. 20:00 do godz. 8 :00 tym również

dni ustawowo wolne – od godz. 8:00 do godz. 8 :00 dnia następnego

na czas określony tj. od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017 r


Zleceniobiorca zamówienia powinien być zakładem pracy chronionej w świetle "Ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych" tekst jednolity Dz.U. 2011Nr 127 poz.721 zw zmianami oraz posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (ustawa z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – tekst jednolity:Dz.U.2016 poz.1432


Zleceniodawca zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Zleceniobiorcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Oferty z ceną ryczałtową netto + VAT należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia do dnia 22.12.2016 r. do godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat).

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji dozorowanego obiektu oraz zebrać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na wartość oferty, być niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianej usługi.

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Adam Stawiany, tel. 42 214 12 33, pokój nr 11 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.Załączniki

oferta doc, 14 kB
oferta doc, 14 kB
oferta doc, 14 kB
oferta doc, 14 kB
wzór umowy odt, 27 kB
wzór umowy odt, 27 kB
wzór umowy odt, 27 kB
wzór umowy odt, 27 kB

Powiadom znajomego