W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Rejestr instytucji kultury

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rzgów

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rzgów, prowadzony jest  na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rzgów:

  1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    1. otwarty dostęp do zawartości rejestru
    2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora –www.bip.rzgow.pl - zakładka „Urząd Miejski” –„Rejestry, ewidencje, archiwa” – „Rejestr Instytucji Kultury”.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (pon., śr.-pt. 7.00-15.00, wt. 9.00-17.00) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony -treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Nr kolejny w rejestrze Nazwa instytucji kultury Data rejestracji
OR. 4011/I-1/2001 Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie 29 czerwca 2001r.
OR. 4011/II-1/2001 Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie 29 czerwca 2001r

 

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie - Księga Rejestrowa

Numer wpisu do rejestru: OR.4011/I-1/2001

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury Przedmiot działalności instytucji kultury Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1 03.07.2001 r. Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie - „GOK"

1 - edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę,

2 - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru

3 - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

4 - rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych na terenie gminy.

95-030 Rzgów, ul. Rawska 8 Gmina Rzgów
Uchwała Nr XXVII/221/2001 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
  REGON: 472897786   Małgorzata Rózga
2 16.04.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie - "GOK"

Do głównych zadań Ośrodka należy:
1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców Gminy Rzgów w zakresie uczestnictwa w kulturze;
3) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów oraz innych form organizacyjnych;
4) tworzenie warunków do rozwoju folkloru i twórczości ludowej;
5) integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestnictwa w działalności kulturalnej;
6) wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych;
7) ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Rzgów;
8) promocja walorów kulturowych Gminy Rzgów.

95-030 Rzgów ul. Szkolna 7

Gmina Rzgów
Uchwała Nr XXVII/221/2001 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie

  REGON: 472897786   Joanna Krawczyk

 

Dział II - Organizacja instytucji kultury
1 2 3 4 5 6 7 8
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru statutu Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury Imiona i Nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1 03.07.2001 r. Uchwała Nr XXVII/222/2001r. Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie nadania statutu Gminnemu ośrodkowi Kultury w Rzgowie Bolesław Siutowicz       Małgorzata Rózga
2     od 1 czerwca 2010r. -Wojciech Skibiński Wojciech Skibiński     Małgorzata Rózga
3 27.01.2014 r. Uchwała Nr XLI/377/2013r. Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie Wojciech Skibiński Wojciech Skibiński     Małgorzata Rózga
4     od 16 listopada 2018 r. - Joanna Papuga-Rakowska Joanna Papuga-Rakowska     Joanna Krawczyk
5 16.04.2020 r. Uchwała Nr XLI/377/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie
Uchwała Nr XXI/210/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 6 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/377/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie
od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 15 listopada 2025 r. - Pani Joanna Papuga - Rakowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie - Zarządzenie nr 181/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie Joanna Papuga - Rakowska     Joanna Krawczyk

 

Dział III - Mienie instytucji kultury:
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1 02.07.2012 r. Bilans za rok 2011 złożono Nie obciążono    Małgorzata Rózga
2 16.04.2014 r. Bilans za rok 2012 złożono Nie obciążono    Małgorzata Rózga
3 16.04.2014 r. Bilans za rok 2013 złożono Nie obciążono    Małgorzata Rózga
4 31.03.2015 r. Bilans za rok 2014 złożono Nie obciążono    Joanna Krawczyk
5 31.03.2016 r. Bilans za rok 2015 złożono Nie obciążono    Joanna Krawczyk
6 05.03.2019 r. Bilans za rok 2016 złożono Nie obciążono   Joanna Krawczyk
7 05.03.2019 r. Bilans za rok 2017 złożono Nie obciążono   Joanna Krawczyk
8 01.04.2019 r. Bilans za rok 2018 złożono Nie obciążono   Joanna Krawczyk
9 16.04.2020 r. Bilans za rok 2019 złożono Nie obciążono   Joanna Krawczyk
10 10.05.2021 r. Bilans za rok 2020 złożono Nie obciążono   Joanna Krawczyk
11
20.05.2022 r.
Bilans za rok 2021 złożono Nie obciążono   Dorota Szafrańska
12
06.06.2023 r.
Bilans za rok 2022 złożono Nie obciążono
  Anna Płusajska
13 24.05.2024 r.
Bilans za rok 2023 złożono Nie obciążono   Dorota Szafrańska

 

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury Imię i nazwisko likwidatora Uwag Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
           
           

 

Akta Rejestrowe Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie:
1 - Uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
2 - Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie -uchylony
3 - Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie - aktualnie obowiązujący
4 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzgowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Numer wpisu do rejestru: OR.4011/II-1/2001

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury Przedmiot działalności instytucji kultury Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1 03.07.2001 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie - „GBP"

1 - gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
2 - obsługa użytkowników przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych,innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
3 - prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacji naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej,
4 - pełni funkcję biblioteki szkolnej na podstawie porozumienia zawartego z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rzgowie.

95-030 Rzgów, ul. Szkolna 3

Gmina Rzgów
Uchwała Nr XXVII-219-2001 Rady Miejskiej w Rzgowie y dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

  REGON: 472897770   Małgorzata Rózga
2 16.04.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

 Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
2) udostępnianie oraz wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, a także prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz ludzi chorych i niepełnosprawnych;
3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i edukacyjnej;
4) współdziałanie z innymi bibliotekami oraz innymi instytucjami kultury, w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Rzgów;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Rzgów;
6) podejmowanie innych zadań polegających na zaspokajaniu potrzeb środowiska lokalnego.

95-030 Rzgów, ul. Szkolna 7

Gmina Rzgów
Uchwała Nr XXVII/219/2001 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

   REGON: 472897770   Joanna Krawczyk

 

Dział II - Organizacja instytucji kultury

1 2 3 4 5 6 7 8
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru statutu Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury Imiona i Nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1 03.07.2001 r. Uchwała Nr XXVII/220/2001 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie Mirosława Olszewska - Kierownik GBP       Małgorzata Rózga
2 26.09.2011 r.   od 22 września 2011r. -Anna Malinowska -p.o. Kierownika GBP w Rzgowie Anna Malinowska     Małgorzata Rózga
3 11.02.2013 r. Uchwała Nr XXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie od 1 stycznia 2013r. -Anna Malinowska -Dyrektor GBP w Rzgowie Anna Malinowska     Małgorzata Rózga
4 16.04.2020 r.

Uchwała Nr XXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie
Uchwała Nr XXI/211/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 6 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. - Pani Anna Malinowska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie - Zarządzenie Nr 352/2019 Burmistrza Rzgowa z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie Anna Malinowska     Joanna Krawczyk

 

Dział III - Mienie instytucji kultury:
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o założeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1 02.07.2012 r. Bilans za rok 2011r. złożono Nie obciążono   Małgorzata Rózga

2

12.04.2013 r.

Bilans za rok 2012r. złożono Nie obciążono   Joanna Krawczyk
3 31.03.2014 r. Bilans za rok 2013r. złożono Nie obciążono   Joanna Krawczyk
4 31.03.2015 r. Bilans za rok 2014r. złożono Nie obciążono   Joanna Krawczyk
5 31.03.2016 r. Bilans za rok 2015r. złożono Nie obciążono   Joanna Krawczyk
6 05.03.2019 r. Bilans za rok 2016r. złożono Nie obciążono   Joanna Krawczyk
7 05.03.2019 r. Bilans za rok 2017r. złożono Nie obciążono   Joanna Krawczyk
8 01.04.2019 r. Bilans za rok 2018 złożono Nie obciążono   Joanna Krawczyk
9 16.04.2020 r. Bilans za rok 2019 złożono Nie obciążono   Joanna Krawczyk
10
10.05.2021 r.
Bilans za rok 2020 złożono Nie obciążono   Joanna Krawczyk
11 20.05.2022 r. Bilans za rok 2021 złożono Nie obciążono   Dorota Szafrańska
12
06.06.2023 r.
Bilans za rok 2022 złożono Nie obciążono   Anna Płusajska
13
24.05.2024 r
Bilans za rok 2023 złożono
Nie obciążono
  Dorota Szafrańska

 

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury Imię i nazwisko likwidatora Uwag Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
           
           

 

Akta Rejestrowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie:
1 - Uchwała w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie
2 - Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie - uchylony
3 - Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie - aktualnie obowiązujący
4 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie

Powiadom znajomego