W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXIX/687/2023
uchwała nr LXIX/687/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/457/2022 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie powołania Redaktora Naczelnego oraz Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Rzgów-Nasza Gmina"
zmieniająca uchwałę nr XLV/457/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/686/2023
uchwała nr LXIX/686/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie wskazania na członka Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Rzgów-Nasza Gmina"
uchyla/traci moc XLV/456/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/685/2023
uchwała nr LXIX/685/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie członka oraz wskazania członków do Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/684/2023
uchwała nr LXIX/684/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie prowadzonej w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
uchyla/traci moc XLII/407/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/683/2023
uchwała nr LXIX/683/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie ustalenia ceny odbioru nieczystości ciekłych oraz ceny za 1 kilometr przejazdu samochodu asenizacyjnego GZWiK w Rzgowie
uchyla/traci moc LXVIII/669/2023,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 530
uchwała nr: LXIX/682/2023
uchwała nr LXIX/682/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
uchyla/traci moc LVII/582/2023,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 529
uchwała nr: LXIX/681/2023
uchwała nr LXIX/681/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie wydatków budżetu Gminy Rzgów, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/680/2023
uchwała nr LXIX/680/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LVI/577/2023 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2023 roku
zmieniająca uchwałę nr LVI/577/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/679/2023
uchwała nr LXIX/679/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023
zmieniająca uchwałę nr LVI/575/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/677/2023
uchwała nr LXVIII/677/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 10712
uchwała nr: LXVIII/676/2023
uchwała nr LXVIII/676/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starej Gadce
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 10711
uchwała nr: LXVIII/675/2023
uchwała nr LXVIII/675/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starej Gadce
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 10710
uchwała nr: LXVIII/674/2023
uchwała nr LXVIII/674/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023
zmieniająca uchwałę nr LVI/575/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/673/2023
uchwała nr LXVIII/673/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2034
zmieniająca uchwałę nr LVI/576/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/672/2023
uchwała nr LXVIII/672/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rzgów w 2024 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 10267
uchwała nr: LXVIII/671/2023
uchwała nr LXVIII/671/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/662/2023 sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024
zmieniająca uchwałę nr LXVII/662/2023,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 10266
uchwała nr: LXVIII/670/2023
uchwała nr LXVIII/670/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
uchyla/traci moc XLII/416/2021,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 10265
uchwała nr: LXVIII/669/2023
uchwała nr LXVIII/669/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie ustalenia ceny odbioru nieczystości ciekłych oraz ceny za 1 kilometr przejazdu samochodu asenizacyjnego GZWiK w Rzgowie
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 10264
uchwała nr: LXVIII/668/2023
uchwała nr LXVIII/668/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 oraz zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
uchyla/traci moc LVII/581/2023,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 10356
uchwała nr: LXVIII/667/2023
uchwała nr LXVIII/667/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2024 – 2030
status uchwały oczekuje na wejście w życie
uchwała nr: LXVIII/666/2023
uchwała nr LXVIII/666/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/277/2020 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rzgów
zmieniająca uchwałę nr XXXI/277/2020,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 10651
uchwała nr: LXVIII/665/2023
uchwała nr LXVIII/665/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/420/2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród sportowych dla szczególnie uzdolnionych zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
zmieniająca uchwałę nr XLII/420/2021,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 10650
uchwała nr: LXVII/664/2023
uchwała nr LXVII/664/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie niewyrażenia zgody na wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/663/2023
uchwała nr LXVII/663/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 9282
uchwała nr: LXVII/662/2023
uchwała nr LXVII/662/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 6281