W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXXIII/716/2024
uchwała nr LXXIII/716/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/715/2024
uchwała nr LXXIII/715/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie przyznania Nagród Sportowych Gminy Rzgów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/714/2024
uchwała nr LXXIII/714/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2024
zmieniająca uchwałę nr LXIX/688/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/713/2024
uchwała nr LXXIII/713/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2024-2034
zmieniająca uchwałę nr LXIX/689/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/712/2024
uchwała nr LXXIII/712/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Rzgów na lata 2024 – 2030
uchyla/traci moc XXXIII/299/2021, XXXV/329/2021,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXI/711/2024
uchwała nr LXXI/711/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starej Gadce
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2442
uchwała nr: LXXI/710/2024
uchwała nr LXXI/710/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kalinku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2441
uchwała nr: LXXI/709/2024
uchwała nr LXXI/709/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzgów w 2024 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2440
uchwała nr: LXXI/708/2024
uchwała nr LXXI/708/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2024
zmieniająca uchwałę nr LXIX/688/2023,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXI/707/2024
uchwała nr LXXI/707/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Rzgów oraz określenia granic ich obwodów
uchyla/traci moc VI/58/2019,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 2439
uchwała nr: LXXI/706/2024
uchwała nr LXXI/706/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzgów oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXI/705/2024
uchwała nr LXXI/705/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon zachodni i część Starej Gadki
status uchwały oczekuje na wejście w życie
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3089
uchwała nr: LXXI/704/2024
uchwała nr LXXI/704/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bronisin Dworski rejon ul. Pogodnej – etap IIA
status uchwały oczekuje na wejście w życie
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 3088
uchwała nr: LXX/703/2024
uchwała nr LXX/703/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Rzgów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/702/2024
uchwała nr LXX/702/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starej Gadce
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 1323
uchwała nr: LXX/701/2024
uchwała nr LXX/701/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starej Gadce
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 1322
uchwała nr: LXX/700/2024
uchwała nr LXX/700/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starej Gadce
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 1321
uchwała nr: LXX/699/2024
uchwała nr LXX/699/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w Starej Gadce
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 1320
uchwała nr: LXX/698/2024
uchwała nr LXX/698/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie uchwalenia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów”
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 1434
uchwała nr: LXX/697/2024
uchwała nr LXX/697/2024
jakiego organu Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników z terenu Gminy Rzgów
uchyla/traci moc XLV/450/2022,
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia poz. 1324