Zarządzenie wprowadzające Plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Rzgowie  dostępne jest w poniższym załączniku.Załączniki: