W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Rzgowa (Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów). Więcej informacji na stronie www.rzgow.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie - zakładka Ochrona Danych Osobowych.

2.      W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługuje możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej, pisząc na adres: odo@rzgow.pl, jak również listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres Administratora.

3.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji zadań związanych z obsługą organizacyjną i finansową jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.: ubezpieczeniem, kierowaniem strażaków na badania lekarskie i psychologiczne oraz szkolenia, realizacji zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu za udział w szkoleniu lub działaniu pożarniczym, wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia oraz w związku z wydaniem przez Starostwo Powiatowe zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Podstawa prawna przetwarzania jest określona w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2021, poz. 869 ze zm., ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych Dz. U. Z 2021 r., poz. 2490 ze zm. oraz ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 ze zm.

4.      Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji zadań związanych z obsługą organizacyjną i finansową jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie m.in.: brak możliwości wykonania bezpłatnych badań lekarskich, szkoleń, wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz wypłaty ekwiwalentu i wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

5.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych w granicach określonych obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, uzyskania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych osobowych lub ich uzupełniania zgodnie z art. 16 RODO, żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO.

6.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.).

7.      Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa oraz innym podmiotom np. na podstawie umów zawartych z Administratorem.

8.      Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem ich przetwarzaniu.

9.      Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, jak również Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.  

10.   Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

Powiadom znajomego