W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROWADZENIA MONITORINGU WIZYJNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROWADZENIA MONITORINGU WIZYJNEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. 2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rzgów, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów. Więcej informacji na stronie www.rzgow.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie - zakładka Ochrona Danych Osobowych.
2. Na terenie Gminy Rzgów prowadzony jest monitoring w zakresie rejestracji obrazu obejmujący obszar:
• boiska sportowo – rekreacyjnego w Starowej Górze zlokalizowanego przy ul. Centralnej i Zakładowej;
• Placu 500 – lecia, graniczących z nim chodników oraz ulic, miejsc parkingowych, obszaru wokół Urzędu Miejskiego w Rzgowie;
• wokół Hali Sportowej w Rzgowie, teren Orlika oraz teren wokół niego w zakresie obejmującym chodnik oraz drogę wewnętrzną, a także teren Placu zabaw oraz teren wokół niego w zakresie obejmującym chodnik oraz drogę wewnętrzną;
• wejścia do Szkoły Podstawowej w Rzgowie oraz Przedszkola w Rzgowie, jak również teren chodnika wokół budynków i parkingu przy budynkach;
• wiat drewnianych oraz obszar wokół nich wraz z częścią drogi wewnętrznej oraz częścią nadbrzeża nad rzeką Strugą;
• wejścia do Apteki oraz wejścia do Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie oraz teren wokół w zakresie obejmującym parking i część chodnika przy budynku;
• wejścia do Poczty Polskiej oraz teren wokół niego w zakresie obejmującym część chodnika przed wejściem;
• Dróżki Harcerskiej oraz części ul. Długiej wraz z obszarem chodnika;
• nieruchomości będącej własnością Gminy Rzgów przy ul. Literackiej 2 C w zakresie obejmującym także wnętrze budynku znajdującego się na terenie nieruchomości w postaci pomieszczenia stanowiącego funkcję warsztatu;
• nieruchomości będącej własnością Gminy Rzgów przy ul. Ogrodowa 115, na której prowadzone jest wysypisko odpadów komunalnych;
• wokół budynku OSP Starowa Góra, ul. Kuchenna 2 i Świetlicy w Starowej Górze ul. Centralna 100.
3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 9 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. z dnia 22 lutego 2019 r. w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej na terenie monitorowanym. W stosunku do pracowników Administratora danych świadczących pracę na obszarze objętym monitoringiem tj. terenu nieruchomości będącej własnością Gminy Rzgów przy ul. Literackiej 2 C dane osobowe przetwarzane są ponadto na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy w celu zapewniania bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia i stanu nieruchomości.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani / Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Policji, Sądom) oraz innym podmiotom, na podstawie umów zawartych z Administratorem (np. zajmującym się serwisowaniem urządzeń).
5. Nagrania zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego będą przechowywane z reguły przez okres:
• jednego miesiąca – w zakresie monitoringu boiska sportowo – rekreacyjnego w Starowej Górze zlokalizowanego przy ul. Centralnej i Zakładowej oraz w zakresie monitoringu na terenie nieruchomości będących własnością Gminy Rzgów przy ul. Literackiej 2 C oraz przy ul. Ogrodowa 115, na której prowadzone jest wysypisko odpadów komunalnych;
• dwóch tygodni – w zakresie monitoringu prowadzonego na wszystkich pozostałych monitorowanych obszarach z wyjątkiem wymienionych powyżej.
W każdym ww. przypadku po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane, a w sytuacji, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa zabezpieczone nagrania przetwarzane są przez okres zgodny z przepisami prawa;
• 30 dni – w zakresie monitoringu wokół budynku OSP Starowa Góra, ul. Kuchenna 2 i Świetlicy w Starowej Górze ul. Centralna 100.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wstępu na obszar monitorowany.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych, a w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8. Administrator nie będzie w sposób zautomatyzowany przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
9. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pod adresem mail odo@rzgow.pl.

Powiadom znajomego