W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

ESP - informacje

Organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej).
 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Rzgowie:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej
 
Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a  widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który  służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.

Elektroniczna Skrzynka podawcza ePUAP oferuje szereg możliwości:
  • generowanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru (zgodnego z przepisami prawa),
  • archiwizowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru,
  • udostępnianie usługobiorcy (osoby składającej dokument w skrzynce) wglądu przez internet,
  • przyjmowanie dokumentów zgodnie z określonym, przez instytucję publiczną, będącą właścicielem skrzynki, wzorem dokumentu,
  • formularz do wypełnienia standardowego wzoru dokumentu,
  • skonfigurowanie przez instytucję publiczną własnego, dedykowanego formularza do wypełniania własnego dokumentu,
  • przekazanie gotowego dokumentu w postaci XML,
  • obsługa przez instytucję publiczną skrzynki podawczej przy użyciu przeglądarki WWW (przeglądanie i pobieranie dokumentów),
  • automatyczne przekazywanie dokumentów z ePUAP do systemów instytucji publicznej za pośrednictwem Web Services (działanie w trybie synchronicznym wymaga od instytucji publicznej zapewnienia wysokiej dostępności własnych systemów),
  • bezpieczne połączenie z użytkownikiem (HTTPS).
Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.
  • Urząd Miejski w Rzgowie posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie e-PUAP. 
  • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy  dokonać czynności rejestracji (założenia konta)
Po złożeniu wniosku w systemie profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w każdym urzędzie skarbowym, w każdym urzędzie wojewódzkim, w wybranych oddziałach ZUS i wybranych urzędach gmin.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Rzgowie:

Pismo ogólne - link

Skargi, wnioski, zapytania - link

Pozostałe sprawy załatwiane w Urzędzie drogą elektroniczną - link

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu.

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu pn-pt (oprócz wtorku) 7:00-15:00, wtorek 9:00-17:00  do Sekretariatu Urzędu Miejskiego mieszczącego się w pokoju nr 21 (I - piętro) przy Placu 500-lecia 22 w Rzgowie na następujących nośnikach danych:

 • Płyta CD-RW

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Urząd może wydawać potwierdzenie w formie papierowej.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

3. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

4. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

5. Akceptowalne formaty załączników to (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t. z dnia 2015.07.13):


FORMATY DANYCH, W JAKICH ZAPISUJE SIĘ ZAŁĄCZNIKI DODAWANE DO PISM
 

Format danych
Zastosowanie formatu
Organizacja ustalająca format
Norma
.doc
sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
Microsoft Corporation
 
.docx
sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
Microsoft Corporation
 
.gif
grafika rastrowa
CompuServe
 
.jpg (-jpeg)
grafika rastrowa
Joint Photographic Experts Group
ISO/IEC 10918
.ods
arkusz kalkulacyjny
Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)
ISO 26300
.odt
sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)
ISO 26300
.pdf
sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
Adobe Systems Incorporated
ISO/IEC 32000
.png
grafika rastrowa
 
ISO/IEC 15948
.rtf
sformatowany tekst
Microsoft Corporation
 
.svg
grafika wektorowa
W3C
 
.tif (.tiff)
grafika rastrowa
Adobe Systems Incorporated
 
.txt
niesformatowany tekst
 
ISO/IEC 10646
.xls
arkusz kalkulacyjny
Microsoft Corporation
 
.xlsx
arkusz kalkulacyjny
Microsoft Corporation
 
.xml
sformatowany tekst
W3C
 

6. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 500 MB.

7. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Podstawa prawna:

W myśl art. 19b ust.3 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

W myśl art. 20b ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Zmiany dotyczące elektronicznej skrzynki podawczej:

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114 j.t. z dnia 2014.08.22) zostało wydane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t. z dnia 2015.07.13).

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.

Powiadom znajomego