W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

OCHRONA POWIETRZA

Pierwszym krokiem do walki ze złym stanem jakości powietrza jest identyfikacja źródeł problemu i zwiększenie świadomości wśród mieszkańców i władz.

Parametry wpływające na zanieczyszczenia powietrza emitowane przez ruch drogowy:

- Smog, który powodują samochody to nie tylko to co leci z rury wydechowej ale również drobinki z opon i klocków hamulcowych;
- Ilość zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy uzależniony jest od rodzaju paliwa, parametrów silnika, obecności katalizatora, stanu technicznego pojazdu;
- Zły stan dróg;
- Ruch tranzytowy – samochody ciężarowe przeciskające się przez polskie miasta i miasteczka;
- Słabo rozwinięta sieć komunikacji publicznej;

Średnie natężenie ruchu (generalne pomiary ruchu na drogach w Polsce odbywają się co 5 lat)
Drogi wojewódzkie –     2010r. - 3398 poj./dobę      2015r. - 3520 poj./dobę
Drogi krajowe -              2010r. - 9888 poj./dobę      2015r. - 11178 poj./dobę
                                                                              (województwo łódzkie - 13415 poj./dobę)


Parametry wpływające na zanieczyszczenia powietrza emitowane przez domowe piece grzewcze:

- Domy o niskim standardzie energetycznym – niedocieplone ściany zewnętrzne i stropy, stare okna i drzwi;
- Złe parametry kotłów - według szacunkowych danych co roku w Polsce sprzedawanych jest ok. 200 tys. kotłów na węgiel, a większość z nich (ok. 70%) to kotły o bardzo złych parametrach emisyjnych tzw. „kopciuchy”
      W gminie Rzgów 66% budynków ogrzewanych jest węglem, 19% budynków ogrzewanych gazem, pozostałe 15% to są inne źródła np.elektryczne, olej opałowy;
- Palenie w domowych piecach węglem złej jakości (muły, flotokoncentraty, paliwa w których udział masowy węgla o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, paliwa zawierające biomasę o wilgotności powyżej 20%);
- Palenie śmieci - spalanie śmieci nie pomoże zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność energetyczna odpadów nie jest tak wielka jak węgla, a spalając je może przyczynić się do bardzo poważnych kłopotów związanych z popsutym piecem, zapchanym kominem- co może skutkować cofnięciem się dwutlenku węgla do pomieszczenia i może spowodować zatrucie, zapaleniem się sadzy w kominie itp. Domowe kominy, pozbawione są filtrów, dlatego produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie.


Wpływ czynników meteorologicznych na jakość powietrza:

- Prędkość i kierunek wiatru
      - prędkość wiatru decyduje o tempie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, natomiast kierunek odpowiada za trasę ich transportu. Wzrost prędkości wiatru powoduje obniżenie stężenia składników zanieczyszczających w powietrzu. Prędkość wiatru jest zatem parametrem wpływający korzystnie na spadek stężenia substancji szkodliwych w powietrzu. Należy zauważyć, że największe stężenia zanieczyszczeń atmosferycznych występują w przyziemnej, najniższej warstwie powietrza oraz w bezwietrzne dni.
- Temperatura
       - wraz ze spadkiem temperatur wzrasta stężenie substancji odpowiedzialnych za niską emisję
    
- Ciśnienie atmosferyczne
      - w przypadku wysokiego ciśnienia oraz jednoczesnego braku wiatru (sytuacja wyżowa zimą) zaobserwować można wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu
    
- Wilgotność i opady atmosferyczne
      - opady, głównie deszcze, powodują zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza, w wyniku rozpuszczania ich w wodzie
      - znaczna wilgotność powietrza umożliwia agregację cząstek pyłu, przez co szybciej   on opada


Monitoring jakości powietrza w Gminie Rzgów

- Na terenie całej gminy zainstalowano 15 mierników jakości powietrza (były kalibrowane ze stacjami WIOŚ)

- W skład całego systemu wchodzi sieć czujników jakości powietrza, platforma internetowa (dostęp na stronie https://www.rzgow.pl/informator-t34/stan-jakosci-i-poziom-zanieczyszczenia-powietrza-t151#! oraz https://map.airly.eu/pl/ ), aplikacja na telefony komórkowe dla systemu Android i iOS

- na w/w stronach każdy może sprawdzić aktualną jakość powietrza w konkretnej lokalizacji oraz szczegółową prognozę jakości powietrza na najbliższe 24 godziny.

Parametry jakie mierzą czujniki:

- poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 - (aerozole    atmosferyczne     (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm,
- poziom stężenia pyłów zawieszonych PM10 (mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm),
- temperaturę powietrza,
- ciśnienie atmosferyczne,
- wilgotność powietrza.

 Dodatkowo wyniki przedstawiane są w skali CAQI - w celu zaprezentowania informacji o jakości powietrza w miastach europejskich w sposób porównywalny i zrozumiały, wszystkie szczegółowe pomiary są przekształcane w jedną liczbę tzw. Indeks jakości powietrza.


Pyły zawieszone PM 2,5 i PM10:

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:
      - poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
      - poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
      - poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)
 
Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania - 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poziomy alarmowe zdarzają się w Polsce rzadko.

Unia Europejska dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie poziom dopuszczalny, odpowiednio dla PM10 – 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średni-roczny), a dla pyłu PM2,5 - 25 µg/m3 (średni-roczny).

Dopuszczalna częstość przekraczania stężenia  pyłu PM10 (24-godzinnego) - w przeciągu roku może wystąpić maksymalnie 35 dni kiedy norma dla średniego stężenia dobowego może zostać przekroczona.

CAQI – godzinowy indeks jakości powietrza:

Opisuje aktualną jakość powietrza ze średniej pomiarów z ostatniej godziny

Wyniki w skali CAQI obliczane są na podstawie stężenia pyłów PM 2,5 i PM 10

Indeks ten ma 7 poziomów w skali od 0 (bardzo niski) do > 100 (bardzo wysoki ), gdzie za pomocą koloru informowani jesteśmy o poziomie zanieczyszczenia powietrza (od koloru zielonego, który świadczy o bardzo dobrej jakości powietrza, do koloru bordowego, kiedy normy zanieczyszczenia powietrza są wielokrotnie przekroczone).

 

 

 

 

 

 

 

0-25

25-50

50-75

75-87,5

87,5-100

100-125

>125Uchwała antysmogowa dla województwa łódzkiego:

- Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2018r.

- Zakaz stosowania paliw najgorszej jakości

- Wskazanie sposobów w jaki mieszkańcy będą mogli potwierdzić, że eksploatują instalację zgodną z przepisami – posiadają kotły spełniające wymagania określone w przepisach

- Przepisy przejściowe m.in. czas wymiany kotłów pozaklasowych tzw.”kopciuchów” – do 1 stycznia 2023r.; dla kotłów klasy 3 i 4 – do 1 stycznia 2027r.


Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod adresem

www.powietrze.lodzkie.plPakiet rozwiązań legislacyjnych:

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
      - kontrola paliw będzie odbywała się na składach paliw stałych oraz przejściach granicznych;
      - kontrole będą przeprowadzane przez Inspekcję Handlową lub Urząd Skarbowo-Celny;
      - ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski;
      - umożliwienie konsumentom uzyskania informacji na temat jakości sprzedawanego paliwa w oparciu o charakterystyki jakościowe paliw, które będzie musiał posiadać producent/ sprzedawca;
      - nie będą kontrolowani indywidualni nabywcy paliw stałych - ustawa nie przewiduje kontrolowania paliwa w miejscu jego spalania.

Rozporządzenia w sprawie: metod badania jakości paliw stałych, sposobu pobierania próbek paliw stałych oraz wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. można całodobowo zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi istotne naruszenie przepisów ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarki odpadami pod numerem telefonu: 721-11-12-13.

Interwencje można zgłaszać również na adres e-mail: awarie@wios.lodz.pl lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) pod numerem: (+48) 42-633-33-43.


PROGNOZA JAKOŚCI POWIETRZA DLA TERYTORIUM POLSKI:

http://www.ios.gov.pl/jakosc-powietrza/

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Firma Airly przygotowała dla najmłodszych mieszkańców komiks o SUPERBOHATERZE AIRLY, który walczy ze smogiem - który można pobrać z załącznika poniżej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane