W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą PGN jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych.


PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie Gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów:

-zmniejszenie emisji CO2

-zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych

-zmniejszenie zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej

-poprawa jakości powietrza

 

Opracowanie planu pozwoli gminie pozyskać fundusze unijne na działania takie jak:

-termomodernizacja budynków

-wdrożenie odnawialnych źródeł energii

-działania z zakresu modernizacji transportu publicznego

 
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RZGÓW

 
Wykonano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi przyznał dotację na dofinansowanie zadania Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów"

całkowity koszt zadania 14 760,00zł brutto
wysokość dofinansowania 50% - 7380,00zł brutto


www.zainwestujwekologie.pl

 

Raporty z wdrożenia i wykonania PGN - 2020r - dostępne w załącznikach poniżej.

 

Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

 "Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rzgów na lata 2021 - 2027 z perspektywą do roku 2030".


na zasadach i w trybie określonym w art. 30 i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 poz.247 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1219 z późn. zm.)

Konsultacje będą trwały od dnia 22 lipca do dnia 13 sierpnia 2021 roku.

Z treścią dokumentu można zapoznać się:

- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500lecia 22, 95-030 Rzgów, 
w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu;

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 
www.bip.rzgow.pl w zakładce wykaz danych o środowisku

Uwagi i wnioski można składać:

- drogą elektroniczną na adres: mgorska@rzgow.pl;
w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500lecia 22, 95-030 Rzgów;
- ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pok. 7, w godzinach pracy urzędu.
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Burmistrz Rzgowa.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

DOKUMENT DO KONSULTACJI DO POBRANIA PONIŻEJ

 

AKTUALIZACJA 2021 W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ

 

Załączniki

PGN pdf, 1.62 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane