W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Program Ochrony Środowiska

Głównym celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska jest określenie zakresu podstawowych celów i zadań z dziedziny ochrony środowiska przewidzianych na terenie gminy.

W programie uwzględniono aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego użytkowania jego zasobów uwzględniające uwarunkowania środowiskowe, przestrzenne i potrzeby Gminy Rzgów takie jak:

- zmniejszenie obciążenia środowiska odpadami,
- poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ograniczenie zagrożeń dla jakości wód podziemnych,
-
poprawa klimatu akustycznego i utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych,
-
podwyższenie walorów krajobrazowych Gminy,
-
edukacja ekologiczna,
-
bezpieczeństwo ekologiczne (powodzie, pożary, zagrożenia chemiczne),
-
poprawa jakości powietrza,
-
poprawa bilansu hydrologicznego,
-
zachowanie naturalnej rzeźby terenu, struktury geologicznej i likwidacja powstałych szkód,
-
racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych i surowców mineralnych.

W ramach ww. celów określone zostały zadania, których realizacja jest niezwykle istotna dla mieszkańców Gminy Rzgów, są to między innymi:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej w Starowej Górze i Starej Gadce wraz z modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzgowie,
- wyprowadzenie pojazdów ciężkich z terenów zabudowanych Rzgowa,
-
poprawa zasilania energetycznego Gminy,
-
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z indywidualnych palenisk domowych i lokalnych kotłowni,
-
edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
-
wzrost bezpieczeństwa ekologicznego - coroczne doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt Ratownictwa Drogowego w zakresie zwalczania zagrożeń środowiskowych.

 

Gminny Program Ochrony Środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem na terenie gminy oraz spaja wszystkie dokumenty i działania dotyczące ochrony przyrody, środowiska, powietrza, wody itp. na szczeblu jednostki. W programie ochrony środowiska na lata 2004-2012 dla Gminy Rzgów zawarte były informacje na temat stanu środowiska na terenie gminy, występujących zagrożeń środowiska oraz założenia polityki ochrony środowiska wraz z szacunkowymi kosztami wdrożenia działań.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RZGÓW NA LATA 2004-2012

W 2017 r. opracowany został "Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Rzgów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024". Program podzielony został na działy, w których to przedstawiono obecny stan środowiska w gminie, cele programu, zadania i ich finansowanie oraz opisany został system realizacji programu.

Najistotniejsze zadania do rozwiązania w najbliższych latach koncentrują się głównie wokół poprawy jakości powietrza (głównie termomodernizacja), poprawy niekorzystnego sposobu rozwoju budowy sieci kanalizacyjnej w stosunku do wodociągowej oraz poprawy klimatu akustycznego.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RZGÓW NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RZGÓW NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska - 2020 r.  dostępny w załączniku poniżej.

AKTUALIZACJA Z 2021 r.: Program ochrony środowiska dla gminy Rzgów na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030 - dostępny w załączniku poniżej.

 

Załączniki

Powiadom znajomego