W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Wycinka drzew z terenu działki o nr ew. 214 położonej w Gospodarzu przy ul. Guzewskiej

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Zapytanie ofertowe

Gmina Rzgów zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadanie
pn.:
Wycinka drzew z terenu działki o nr ew. 214 położonej w Gospodarzu przy ul. Guzewskiej

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest

Wycinka drzew z terenu działki o nr ew. 214 położonej w Gospodarzu przy ul. Guzewskiej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • wycinka 28 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 214 położonych w Gospodarzu przy ul. Guzewskiej – zgodnie z wydaną decyzją zezwalającymi na wycinkę,

 • wycinka do poziomu gruntu, z pozyskaniem drewna przez Zamawiającego

 • drewno pozyskane pociete na odcinki długości podanej przez Zamawiajacego.

 • rozdrobienie gałęzi, wywóz masy zielonej


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 • Wycinka do poziomu gruntu -do dnia 22.12.2017 r.

 • Uprzątnięcie drewna rozdrobienie gałęzi, wywóz masy zielonej dodnia 22.12.2017 r.

  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 • Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

  Oferta powinna być:

  - opatrzona pieczątką firmową,

  - posiadać datę sporządzenia,

  - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  - podpisana czytelnie przez wykonawcę,

  - złożona w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „- Oferta na Wycinka drzew z terenu działki o nr ew. 214 położonej w Gospodarzu przy ul. Guzewskiej ”- Nazwa i adres wykonawcy”


  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty, kuriera lub

- osobiście na adres: Urząd Miejski w Rzgowie Pl.500-lecia 22 , 95-030 Rzgów

do dnia 22.11.2017 r .

 1. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do dnia 24.11.2017r., a wyniki
  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem
  www.bip.rzgow.pl

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:www.bip.rzgow.pl

KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100 %

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Adam Stawiany pod numerem telefonu 42 214 12 33 oraz adresem email: astawiany@rzgow.pl


WYNIKI W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

Załączniki

Powiadom znajomego