W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

nadzorowanie budowy dróg gminnych i powiatowych

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA
Gmina Rzgów poszukuje firmy lub osoby fizycznej, która będzie pełniła funkcję koordynatora oraz inspektora nadzoru na drogowych inwestycjach gminnych w zakresie przyjętych na 2019 rok inwestycji gminnych wg dołączonego poniżej wykazu. Oferent powinien posiadać uprawnienia do nadzorowania i kontrolowania prac drogowych bez ograniczeń. Okres realizacji inwestycji gminnych marzec 2019-grudzień 2019 . Istnieje możliwość, że w trakcie roku będą dokonywane zmiany w zakresie planowanych inwestycji drogowych . Wprowadzenie tych zmian nie może być podstawą do aneksowania ceny umowy. Wymagania: Oferent powinien dwa razy tygodniowo przebywać w Gminie Rzgów przez minimum 7 godzin licząc od miesiąca marca. W miesiącu lutym Zamawiający oczekuje 2-3 wizyt konsultacyjnych.  W przypadku nadzorowania inwestycji drogowej wymagającej odbioru robót zanikających oferent powinien w nich uczestniczyć.Oferent po podpisaniu umowy będzie zobowiązany do: przygotowania przetargu w zakresie przygotowania przedmiarów i uczestniczeniu w wykonywaniu kosztorysów lub ich weryfikacji. Przygotowaniu załączników technicznych do przeprowadzanych przez Gminę procedur przetargowych.Pełnienie funkcji doradczych w zakresie budownictwa drogowego. Weryfikacja i uzgadnianie wykonywanych i dostarczonych dokumentacji projektowych. Uczestniczenie w całym procesie inwestycyjnym od etapu zgłoszenia prac  w Starostwie Powiatowym wraz z przygotowaniem i skompletowaniem materiałów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia prac w nadzorze budowlanym.Prowadzenie dokumentacji prowadzonych prac i przedstawienie jej na koniec roku kalendarzowego do akceptacji Oferta powinna zawierać cenę brutto za cały rok. Zamawiający akceptuje wystawienie miesięcznych faktur lub rachunków w kwocie nie wyższej niż 1/10 ceny oferty. Faktury lub rachunki moga być wystawione na koniec miesiąca. Cena powinna zawierać wszystkie koszty, w przypadku umowy zlecenia również wszystkie koszty związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Oferta powinna również zawierać informację o formie prowadzonej działalności wraz z wykazem inwestycji i poświadczeniami prawidłowego wykonania prac Oferta nie może być złożona jako oferta procentowa uzależniona od wysokości  przerobu. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadanych uprawnieniach oraz informację o doświadczeniu zawodowym. Oferta powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w terminie 14.01. 2018 roku do godziny 10.00  lub przesłana pocztą w tym terminie na adres Urząd Miejski w Rzgowie  Plac 500- Lecia 22  95-030 Rzgów. Do oferty należy dołączyć uprawnienia budowlane wraz z aktualnym dowodem przynależności do Izby Budowlanej. Wymagane jest również dołączenie informacji co do pełnionych tego typu funkcji w ciągu ostatnich trzech lat. Inwestor sprawdzi wiarygodność dołączonej informacji. Inwestor podpisze umowę z oferentem, który zaoferuje najniższa cenę i spełni przy tym wymagania co o doświadczenia i referencji zapisanych w ogłoszeniu. Minimalne doświadczenie wymagane przez Zamawiającego to nadzorowanie lub kierowanie robotami drogowymi na inwestycjach związanych z układaniem mas asfaltowych i budowa chodników. Do oferty należy dołączyć poświadczenia od co najmniej trzech inwestorów, że oferent, wykonywał tego typu usługi w sposób właściwy i zgodny z Prawem Budowlanym: 1. Minimum pięcioletnie doświadczenie  na stanowisku kierownika budowy. 2. Umiejętności projektowania i kosztorysowania robót budowlanych drogowych 3. Doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na co najmniej pięciu inwestycjach drogowych prowadzonych na drogach krajowych, wojewódzkich , powiatowych lub gminnych o wartości minimalnej każdej z nich 100 000 zł. Do oferty należy dołączyć zestawienie prowadzonych lub nadzorowanych prac z podaniem tematu zadania jego zakresu rzeczowego oraz Inwestora. Do ogłoszenia dołączony jest załącznik inwestycyjny. Zakres zadania będzie dotyczył części dotyczącej dróg gminnych i powiatowych. Wszelkie pytania należy kierować pocztą elektroniczną na adres inwestycje@rzgow.pl . Przy wyborze oferenta brana będzie pod uwagę cena 60% i udokumentowane doświadczenie zawodowe 40 % . Z osobami lub firmami , które złoża ofertę przeprowadzona będzie przed podpisaniem umowy rozmowa kwalifikacyjna.

Załączniki

Powiadom znajomego