W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Wykonanie koncepcji ronda Rzemieślnicza – DK 91

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA
Gmina Rzgów poszukuje projektanta do wykonania kompleksowej koncepcji budowy ronda na drodzej krajowej nr 91 przewidującą możliwość właczenia dróg gminnych ul. Rzemieślniczej i ulicy Dąbrowskiego w Rzgowe w pas drogi krajowej. Projektowane rondo ma za zadanie uaktywnić tereny przeznaczone pod usługi znajdujące się po zachodniej stronie drogi karajowej nr 91
Zakres opracowania powinien obejmować następujące elementy:
1. Sczególowa koncepcja ronda znajdującego się w pasie drogi krajowej nr 91 wraz z koncepcja przebudowy dróg gminnych dojazdowych        do projektowanego ronda czyli ulic: Dąbrowskiego, Rzemieślniczej oraz Kusocińskiego. Koncepcja powinna zawierać również propozycję odwodnienia skrzyżowania i dóg gminnych w zakresie objętym opracowaniem. W zakres koncepcji orócz opracowania drogowego powinny wejść opracowania dotycżae zakresu ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi będące własnością innych gestorów niż Gmina Rzgów lub GDDKiA. Zakres opracowania powininien obejmować również określenie powierzchni terenu niezbędnej do wywłaszzczenia. WarunOpracowanie powinno zawierać również szacunkowy preliminarz kosztowy obejmujący wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez inwestora na etapie reealizacji:
1. Szacowany koszt wykonania kompleksowehgo projektu przebudowy skrzyżowania wraz projektem geodezyjnym wydzielenia działek niezbednym do wystąpienia o tzw. decyzję ZRID
2.Szacowany koszt realizacji prac drogowych i odwodnieniowych związanych budową ronda.
3. Szacowany koszt wykonania niezbednej przebudowy dróg gminnych w zakresie opracowania leżącym poza terenem projektowanego ronda.
3. Szacowany koszt usuniecia kolizji w obrębie budowanego ronda.
4. Szacowany koszt wykupó działek.
Koncepcja graficzna przebudowy ronda może być sporządzona na mapie do celów lokalizacyjnych w skali 1:500 pod warunkiem aktualizacji mapy przez uprawnionego geodetę. Projektant uzyska pozytywną opinię GDDKiA w zakresie proponowanego rozwiązania. W trakcie opracowania koncepcji projektant powinien przewdzieć konieczność konsultacji z udziałem rady gminy.
Przed przystąpieniem do wykonywania koncepcji projektant wystapi do GDDKiA o warunki, którym powinno odpowiadać budowane rondo


Wykonawca koncepcji będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji w wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy oraz wersji elektronicznej opracowania. Koncepcja powinna być dostarcziona w wesji edytowalnej.
Wykonanie map i ich akrualizacja leży po stronie Projektanta.
Oczekiwny termin realizacji zamówienia 15 grudzień 2019 rok
Oferty będą oceniane w następujący sposób: Cena 70%, Termin reazlizacji 30%.  W przypadku niedotrzymania zaoferowanego terminu Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki.
Płaatność jednorazowa po zakończeniu i oddaniu kompletnej dokumentacji z terminem płatności 14 dni.
Oferty należy składać do dnia 20 wrzesnia 2019 do godziny 12.00
Oferty na wszystkie zadania lub zadanie wybrane można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie 95- 030 Rzgów Plac 500 -Lecia 22 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@rzgow.pl, inwestycje@rzgow.pl.


Załączniki

klauzula Rodo docx, 15 kB
wzór umowy docx, 31 kB
oferta docx, 16 kB
Pismo GDDKiA pdf, 448 kB
Mapa pdf, 5.26 MB

Powiadom znajomego