W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Zapytanie ofertowe „Montaż 4 szt kamer monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu drogi woj. 714/ ul. Łódzka w Rzgowie”

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

ZL.34.2019.GK Rzgów, dnia 26.08.2019 r


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Zarządzenia nr 45/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na:

Montaż 4 szt kamer monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu drogi woj. 714/ ul. Łódzka w Rzgowie”

Termin realizacji: do 15.10.2019

1. Zamawiającym jest: Gmina Rzgów, 95-030 Rzgów; Plac 500 lecia 22, NIP7282606012


2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań i parametrów technicznych

2.1. Zestaw do monitoringu wizyjnego obejmuje 4 szt kamer zewnętrznych umożliwiających rejestrację zdarzeń dzień/noc na skrzyżowaniu w kolorze i rozdzielczości wystarczającej do identyfikacji osób i nr rejestracyjnych przejeżdżających pojazdów, urządzenie rejestrujące, kolorowy monitor oraz urządzenia dodatkowe niezbędne do zainstalowania zestawu.

Do utrwalenia obrazu i dźwięku służą urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu cyfrowego oraz odpowiednie do tych urządzeń nośniki informacji.

Instalowane urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji obrazu powinny spełniać wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7

dla systemów dozorowanych CCTV.

2.2. Wykonawca dokona demontażu 2 kamer stałych oraz oceny istniejącego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rzgowa, w który mają być zamontowane 4 szt kamery. Oferent wskaże potrzebę zakupu dodatkowych lub wymianę urządzeń i materiałów do prawidłowego działania kamer.

2.3. Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych kamer zostanie dobrane na podstawie wizji lokalnej na etapie przygotowywania przez oferentów ofert. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy ma być sprzętem fabrycznie nowym, zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Sprzęt winien posiadać stosowne zaświadczenia, iż został on zaprojektowanymi wyprodukowany zgodnie z normami jakościowymi oraz posiada oznakowanie CE.

Do protokołu odbioru należy dołączyć specyfikacje techniczne. Schematy rozmieszczenia urządzeń oraz trasy kablowe i niezbędne zakresy wykonania prac instalacyjnych. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty naprawy uszkodzeń istniejących instalacji spowodowanych w trakcie wykonywania zlecenia


Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą wymaga przykładowego przedstawienia próbnego zapisu z oferowanych w ofercie kamer.

4. Gwarancja: minimum 24 miesiące. Bezpłatne przeglądy gwarancyjne 1raz w roku.

4.1 Jeżeli gwarancja producenta zastosowanych wyrobów i urządzeń obejmują okres dłuższy niż 24 miesięcy, obowiązują gwarancje producenta na dane wyroby


5. Cena brutto powinna być podana za montaż 4 szt kamer – Wzór oferty Załącznik nr 1

6. Termin składania ofert 17.09.2019 r. do godz. 14.00. Należy je składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów

7. Umowa zostanie sporządzona wg wzoru dołączonego do ogłoszenia – Załącznik nr 2

8. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

9. Pytania proszę kierować do Referatu Gospodarki Komunalnej na adres mailowy: wkaczmarek@rzgow.pl lub telefonicznie na nr 42 2141233UWAGA!!! INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

 wiązku z wejściem w życie Ustawy z dnia 13 czerwc

Załączniki

Powiadom znajomego