W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 9.00

ZAWIADOMIENIE
 

Zawiadamia się mieszkańców, że 
XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie odbędzie się 
w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 9.00 
w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie 
przy Placu 500-lecia 22. 

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz samorządowców zaleca się ograniczenie bezpośredniego udziału w obradach sesji Rady Miejskiej w Rzgowie. Obrady sesji transmitowane są on-line na stronie www.rzgow.pl w zakładce: „Sesje Rady Miejskiej On-Line”

 

 

                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
                                                                                                W RZGOWIE 
                                                                                     /-/ RADOSŁAW PEŁKA

 

 

PORZĄDEK OBRAD
XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 30 czerwca 2021 r., godz. 09.00

 

1.      Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór Sekretarza obrad.

4.      Przedstawienie porządku obrad.

5.      Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.

6.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Rzgowa.

7.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miejskiej.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały nr IX/83/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzgów. (DRUK 1)

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzgów porozumienia międzygminnego z Gminą Brójce w sprawie powierzenia sobie nawzajem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę. (DRUK 2)

10.  Przedstawienie sprawozdania z działalności MOPS w Rzgowie za rok 2020. (DRUK 3)

11.  Przedstawienie Monitoringu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rzgów na lata 2018 – 2023” - Raport z realizacji za rok 2020. (DRUK 4)

12.  Przedstawienie sprawozdania z przebiegu konsultacji społecznych. (DRUK 5)

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Rzgów. (DRUK 6)

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rzgów. (DRUK 7)

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rzgów na rok szkolny 2021/2022. (DRUK 8)

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034. (DRUK 9)

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020. (DRUK 10)

18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Czyżeminek, stanowiącej własność Gminy Rzgów. (DRUK 11)

19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów”. (DRUK 12)

20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Bronisinie Dworskim. (DRUK 13)

21.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Rzgowie. (DRUK 14)

22.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Rzgowie. (DRUK 15)

23.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie. (DRUK 16)

24.  Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Rzgów za 2020 rok”:

a)      debata nad „Raportem o stanie Gminy Rzgów za 2020 rok”

b)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Rzgowa wotum zaufania (DRUK 17)

25.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2020 r. (DRUK 18)

a)      przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za rok 2020

b)     odczytanie opinii RIO w Łodzi dotyczącej sprawozdania Burmistrza Rzgowa 
z wykonania budżetu za rok 2020 (DRUK 19)

c)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, opinią RIO w Łodzi oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 (DRUK 20)

d)     dyskusja na temat sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2020 r.

e)      głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2020 r. (DRUK 18)

26.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. (DRUK 21)

a)      przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
z wykonania budżetu za rok 2020 Burmistrzowi Rzgowa (DRUK 22)

b)     odczytanie opinii RIO w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rzgowa za rok 2020 (DRUK 23)

c)      dyskusja na temat udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

d)     głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 (DRUK 21)

27.  Komunikaty, sprawy różne. 

28.  Zamknięcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.

 

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzgów w zakładce <Prawo Miejscowe - Uchwały Rady – Projekty Uchwał Rady Kadencja 2018-2023> (www.bip.rzgow.pl) bądź pod następującymi linkami:

1) https://bip.rzgow.pl/artykul/586/18516/projekty-uchwal-rady-miejskiej-w-rzgowie-na-xxxvii-sesje-w-dn-30-06-2021-r


 

Powiadom znajomego