W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Łódź, 12 maja 2023 r.

GPB-III.7821.5.2023

JR

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wojewody Łódzkiego

 

Zgodnie z art. 11f ust. ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam, że 11 maja 2023 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję nr 128/2023, którą uchylił w części decyzję Starosty Łódzkiego Wschodniego nr 1/23 z 29 marca 2023 r., znak: AiB.6740.6.2022-ZRID,
zezwalającą Burmistrzowi Rzgowa na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2922E na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39 wraz z budową odwodnienia, budową kanału technologicznego oraz przebudową przyłączy wodociągowych, zabezpieczeniem kanalizacji telekomunikacyjnej i sieci elektroenergetycznej
w Kalinie, gmina Rzgów i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy.

Decyzja Wojewody Łódzkiego jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. ul. Piotrkowska 104, 90- 926 Łódź, albo jej treść może zostać udostępniona elektronicznie lub listownie na wniosek.

Niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, tj. od 19 maja 2023 r.

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Agata Urban
Dyrektor Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki

Powiadom znajomego