W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Rzgowie


Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów


Telefon: (+48 42) 214 12 10
Faks: (+48 42) 214 12 07

E-mail: sekretariat@rzgow.pl


Strona WWW: www.rzgow.pl

NIP: 728-260-60-12
REGON: 472057827


Kod TERYT.: 1006103 - Rzgów

„Wykonanie instalacji systemu alarmu pożarowego wraz z zasilaniem drzwi wejściowych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie instalacji systemu alarmu pożarowego wraz z zasilaniem drzwi wejściowych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GK.27/2022
Zamawiający Urząd Miejski w Rzgowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę złożyć na adres zamawiającego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat). lub na mail : sekretariat@rzgow.pl
rozstrzygnięcie

Wybór oferty.

              GK.27/2022                                               Rzgów, dnia 12.10.2022 r

 
                                                        Zaproszenie do złożenie oferty 


            Działając na podstawie Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Rzgowa z dnia 8 stycznia 2021 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza ponownie do złożenia oferty na:

    „Wykonanie instalacji systemu alarmu pożarowego wraz z zasilaniem drzwi wejściowych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie”

 

Zamawiający: Gmina Rzgów, Plac 500 lecia 22, 95-030 Rzgów, NIP7282606012

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji systemu alarmu pożarowego wraz z zasilaniem drzwi wejściowych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500 lecia 22, 95-030 Rzgów zgodnie z projektem – Załącznik nr 1

Zawartość oferty:

 Oferta powinna zawierać:

- koszt całkowity                                                                                                                                                                    – ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiący załącznik - 2  niniejszego zapytania ofertowego

Termin realizacji zamówienia -   29.12.2022 roku

Istotne warunki zamówienia:

             a. cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto oraz całkowitej ceny brutto ( wraz z podatkiem VAT ) wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

            b. warunki płatności – przelew z terminem płatności 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT i podpisania protokółu wykonania prac

realizacja zamówienia zgodnie z terminem określonym  w przedstawionej ofercie

realizacja zamówienia przez firmy posiadającą wiedzę i uprawnienia budowlane

 f.    Zamawiający zaleca wizję lokalną przed złożeniem oferty

Informacje dla oferentów;

a. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wkaczmarek@rzgow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 42 2141233

b. Oględzin miejsca wykonania prac można dokonywać w dni robocze w godzinach 7:30 – 14 :00 w dniach poniedziałek, środa, czwartek, piątek, w godzinach 9:30 – 16:00 we wtorek. Osoba do kontaktu: Włodzimierz Kaczmarek, tel. 42 2141233, e-mail: wkaczmarek@rzgow.pl

Sposób przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty:

            Ofertę złożyć  na adres zamawiającego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat). lub na mail : sekretariat@rzgow.pl do 19.10.2022 r do godz. 14:00

 

Załączniki:

nr 1 – Projekt

nr 2 -  Formularz ofertowy Wykonawcy   

nr 3 –  Klauzula RODO                                                      Burmistrz Rzgowa                                                                                                                

nr 4 –  wzór umowy                                                            Mateusz Kamiński

 

      

Załączniki

Powiadom znajomego