SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - WYKAZ JEDNOSTEK
- informacje szczegółowe

PEŁNA NAZWA

Punkt Przedszkolny „Jagódki II” w Tadzinie

NAZWA SKRÓCONA

-

NIP

729-14-20-100

REGON

525806165

MIEJSCOWOŚĆ

Tadzin 24A, 95-030 Rzgów

ULICA

-

TELEFON

(42) 214 14 39, 575-367-146

NUMER FAX`U

(42) 214 14 39

ADRES STRONY BIP

AKT TWORZĄCY (NUMER, DATA, TYTUŁ AKTU)

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

prowadzenie nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstaw programowych wychowania przedszkolnego, wspomaganie wychowawczej roli rodziny

CZY OSOBA PRAWNA

Nie


SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - KIEROWNICY JEDNOSTEK
- informacje szczegółowe -

 

IMIĘ I NAZWISKO

Mariola Mikołajczyk

NAZWA STANOWISKA

Dyrektor

OD KIEDY PEŁNI FUNKCJĘ

2023

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

wyższe

KIERUNEK WYKSZTAŁCENIA

pedagogika

KONTAKT TELEFONICZNY

(42) 214 14 39

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-mail)

sekretariat@przedszkole.rzgow.pl

ADRES STRONY WWW

http://www.pprzgow.wikom.pl