SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - WYKAZ JEDNOSTEK
- informacje szczegółowe

PEŁNA NAZWA

Punkt Przedszkolny "Jagódki II" w Tadzinie

NIP

729-14-20-100

REGON

525806165

MIEJSCOWOŚĆ

Tadzin 24A, 95-030 Rzgów

ULICA

-

TELEFON

(42) 214 14 39, 575-367-146

NUMER FAX`U

(42) 214 14 39

ADRES STRONY BIP

 http://www.bip.pprzgow.wikom.pl/

AKT TWORZĄCY (NUMER, DATA, TYTUŁ AKTU)

STATUT JEDNOSTKI

statut przedszkola i jego zmiany

REGULAMIN JEDNOSTKI

regulaminy przedszkola

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

prowadzenie nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstaw programowych wychowania przedszkolnego, wspomaganie wychowawczej roli rodziny

CZY OSOBA PRAWNA

Nie


SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - KIEROWNICY JEDNOSTEK
- informacje szczegółowe -

  

IMIĘ I NAZWISKO

Mariola Mikołajczyk 

NAZWA STANOWISKA

Dyrektor

OD KIEDY PEŁNI FUNKCJĘ

2007

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

 wyższe

KIERUNEK WYKSZTAŁCENIA

pedagogika

KONTAKT TELEFONICZNY

(42) 214 14 39

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-mail)

 sekretariat@przedszkole.rzgow.pl

ADRES STRONY WWW

 http://www.pprzgow.wikom.pl