Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Kalinie w ramach zadania zapisanego w budżecie Gminy pn.:"Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie"
Szczegóły w załączonej dokumentacji. Załączniki:

opis przedmiotu zamówienia
lokalizacja utwardzenia
formularz oferty
oświadczenie wykonawcy
projekt umowy
RODO
zapytanie ofertowe