Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu małej architektury (ekopracownia) na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, na działce nr ewid. 1630/1, gm. Rzgów - w ramach zadania pn.: "Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie". Szczegóły w załączonej dokumentacji.Załączniki:

Oświadczenie Wykonawcy
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Projekt umowy
RODO
Wizualizacja z legendą
Wizualizacja
Zapytanie ofertowe