SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - WYKAZ JEDNOSTEK
- informacje szczegółowe

PEŁNA NAZWA

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie

NIP

 729-139-02-73

REGON

 000588424

MIEJSCOWOŚĆ

95-030 Rzgów

ULICA

ul. Szkolna 3

TELEFON

(42) 214 10 39

NUMER FAX`U

(42) 214-28-49

ADRES STRONY BIP

AKT TWORZĄCY (NUMER, DATA, TYTUŁ AKTU)

STATUT JEDNOSTKI

REGULAMIN JEDNOSTKI

CZY OSOBA PRAWNA

Nie

SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - KIEROWNICY JEDNOSTEK
- informacje szczegółowe -

  

IMIĘ I NAZWISKO

Monika Łoboda

NAZWA STANOWISKA

Dyrektor

OD KIEDY PEŁNI FUNKCJĘ

01.09.2019

ROK URODZENIA

1969

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

wyższe

KIERUNEK WYKSZTAŁCENIA

filologia angielska

KONTAKT TELEFONICZNY

 (0-42) 214 10 39

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-mail)

ADRES STRONY WWW KIEROWNIKA

INFORMACJE DODATKOWE: