Konta bankowe:

- podatki i opłaty lokalne, wpłaty za czynności w USC oraz wszystkie inne należności przy dokonywaniu czynności urzędowych podległe opłatom
47 1240 3435 1111 0010 3653 0901 PEKAO SA I/O w Rzgowie

- opłaty za odpady komunalne 
13 1240 3435 1111 0010 5073 5708 PEKAO SA I/O w Rzgowie

- rachunek bankowy do wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy dokonywaniu czynności urzędowych podlegających opłatom oraz dokonywania wpłat podatków lokalnych i należności z tytułu zawartych umów cywilno - prawnych.