Konta bankowe:

-  podatki lokalne i należności z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych oraz wpłaty za czynności w USC
47 1240 3435 1111 0010 3653 0901 PEKAO SA I/O  w Rzgowie

- opłaty za odpady komunalne 
Nr 13 1240 3435 1111 0010 5073 5708 PEKAO SA I/O w Rzgowie

- rachunek bankowy do wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy dokonywaniu czynności urzędowych podlegających opłatom oraz dokonywania wpłat podatków lokalnych i należności z tytułu zawartych umów cywilno - prawnych.