Burmistrz Rzgowa ogłasza konkurs ofert na kompleksową organizację masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn. Dni Rzgowa 2017 w dniu 26.08.2017 r. Imprezę należy przygotować zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2139; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1250). Kryterium oceny ofert - najniższa cena. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę poniżej 30 tys. euro.   Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów do dnia 31 stycznia 2017 r. do godz. 10.00 z dopiskiem na kopercie: " Nie otwierać, oferta na zorganizowanie imprezy masowej pn. Dni Rzgowa 2017." Szczegóły w załącznikach.