Wymagane dokumenty:
Wniosek (załącznik poniżej) oraz potwierdzenie opłaty


Opłaty:
Opłata skarbowa za:
- wypis do 5 stron - 30 zł
- wypis powyżej 5 stron - 50 zł
- wyrys (format A4) - 20 zł (każda następna strona 20 zł, nie więcej niż 200 zł)

W przypadku wystąpienia dopłaty, informację o konieczności jej uiszczenia przekaże wcześniej pracownik Urzędu.

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie lub na konto Urzędu Miejskiego:
PEKAO SA I/O W Rzgowie - 47 1240 3435 1111 0010 3653 0901


Miejsce złożenia dokumentów:

Mailowo na adres sekretariat@rzgow.pl
lub
Osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie pok. 21
lub
Przez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej): https://epuap.gov.pl/

Termin i sposób załatwienia sprawy: do 30 dni w przypadku wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; do 7 dni w przypadku zaświadczenia z planu miejscowego. O wcześniejszym załatwieniu sprawy pracownik Urzędu poinformuje telefonicznie.


Osoba prowadząca postępowanie:

Jakub Bednarski
Agnieszka Krawiec
pok nr 5
tel: (42) 214-11-42
fax: (42) 214-12-07


Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)