REJESTR PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W URZĘDZIE MIEJSKIM W RZGOWIE

Rok 2012

Lp.
Instytucja kontrolująca
Termin kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja
(wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia)
Inne uwagi
 1 SANEPID 2012.02.09
stan sanitariatów
Protokół kontroli  
 2 NIK
2012.03.09 utrzymanie czystości i porządku Wystąpienie pokontrolne
 
 3 SANEPID 2012.05.10 stan sanitariatów Protokół kontroli  
 4 Łódzki Urząd Wojewódzki
2012.05.16
przyjmowanie wniosków, przechowywanie dowodów osobistych, oraz przekazywania do Wojewody informacji Wystąpienie pokontrolne  
 5 Łódzki Urząd Wojewódzki 2012.06.12 przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli Wystąpienie pokontrolne  
 6 SANEPID 2012.08.13
stan sanitariatów Protokół kontroli  
 7          
 8          
 9          
 10