Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie

VIII kadencja (2018 - 2023) 

KOMISJA REWIZYJNA - komisja wynikająca z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

1) Zbigniew Waprzko - Przewodniczący Komisji,
2) Jan Spałka - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3) Kordian Skalski - Członek Komisji,
4) Wiesław Gąsiorek - Członek Komisji,
5) Jarosław Świerczyński - Członek Komisji.

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI- komisja wynikająca z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

1) Kordian Skalski - Przewodniczący Komisji,
2) Stanisław Zaborowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3) Anna Tumińska - Kubasa - Członek Komisji,
4) Ewa Tyll - Członek Komisji,
5) Kamila Kuźnicka - Członek Komisji.

 

KOMISJA GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW - komisja stała powołana zgodnie z Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28.11.2018 r. 

1) Rafał Kluczyński – Przewodniczący Komisji,
2) Przemysław Szczech  - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3) Radosław Pełka- Członek Komisji,
4) Jarosław Świerczyński - Członek Komisji,
5) Jan Spałka- Członek Komisji,
6) Zbigniew Cisowski - Członek Komisji.KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH - komisja stała powołana zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28.11.2018 r. 

1) Stanisław Zaborowski – Przewodniczący Komisji,
2) Paweł Redzynia  - Członek Komisji,
3) Ewa Tyll - Członek Komisji,
4) Marek Bartoszewski - Członek Komisji,
5) Anna Tumińska - Kubasa - Członek Komisji.