Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie:

KOMISJA REWIZYJNA - komisja wynikająca z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.)

1) Wiesław Gąsiorek-przewodnicząca komisji,
2) Leszek Chwiałkowski - członek komisji,
3) Jan Spałka- członek komisji,
4) Stanisław Zaborowski - członek komisji,
5) Kazimierz Łęgocki- członek komisji.

KOMISJA GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW - komisja stała zgodnie z §15 pkt 4 Statutu Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2005 r. 

1) Rafał Kluczyński – Przewodniczący Komisji,
2) Zbigniew Cisowski - Z-ca przewodniczącego Komisji,
3) Radosław Pełka- członek Komisji,
4) Jarosław Świerczyński - członek Komisji,
5) Jan Michalak - członek Komisji,
6) Stanisław Zaborowski - członek Komisji,
7) Grażyna Gałkiewicz - człoenk komisji.

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH - komisja stała zgodnie z §15 pkt 4 Statutu Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2005 r. 

1) Stanisław Zaborowski – Przewodniczący Komisji,
2) Leszek Chwiałkowski - członek komisji,
3) Anna Tumińska-Kubasa- członek komisji,
4) Ewa Fryczka- członek komisji,
5) Kazimierz Łęgocki- członek komisji,
6) Marek Bartoszewski- członek komisji;
7) Marek Marchewczyński - członek komisji. 

DORAŹNA KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - komisja doraźna zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzenie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 446, ze zm.)

1) Anna Tumińska-Kubasa - przewodnicząca komisji,
2) Ewa Fryczka - członek komisji,
3) Zbigniew Cisowski - członek komisji,
4) Radosław Pełka - członek komisji,
5) Stanisław Zaborowski - członek komisji,
6) Jan Spałka - członek komisji,
7) Marek Bartoszewski - członek komisji.

DORAŹNA KOMISJA STATUTOWA - komisja doraźna zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzenie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 446, ze zm.) 

1) Radosław Pełka - przewodniczący komisji,
2) Jan Michalak - członek komisji,
3) Zbigniew Cisowski - członek komisji,
4) Stanisław Zaborowski - członek komisji,
5) Rafał Kluczyński - członek komisji,
6) Wiesław Gąsiorek - członek komisji.