Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie:

KOMISJA REWIZYJNA - komisja wynikająca z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.)

1) Grażyna Gałkiewicz-przewodnicząca komisji,
2) Rafał Kluczyński- członek komisji,
3) Jan Spałka- członek komisji,
4) Wiesław Gąsiorek- członek komisji,
5)  - członek komisji.

KOMISJA GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW - komisja stała zgodnie z §15 pkt 4 Statutu Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2005 r. 

1) Rafał Kluczyński – Przewodniczący Komisji,
2) Zbigniew Cisowski - Z-ca przewodniczącego Komisji,
3) Radosław Pełka- członek Komisji,
4) Jarosław Świerczyński - członek Komisji,
5) Jan Michalak - członek Komisji,
6) Stanisław Zaborowski - członek Komisji,
7) Grażyna Gałkiewicz.

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH - komisja stała zgodnie z §15 pkt 4 Statutu Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2005 r. 

1) Marek Marchewczyński – Przewodniczący Komisji,
2) Leszek Chwiałkowski - członek komisji,
3) Anna Tumińska-Kubasa- członek komisji,
4) Ewa Fryczka- członek komisji,
5) Kazimierz Łęgocki- członek komisji,
6) Marek Bartoszewski- członek komisji;