Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie:

KOMISJA REWIZYJNA - komisja wynikająca z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.)

1) Grażyna Gałkiewicz – Przewodnicząca Komisji,
2) Leszek Chwiałkowski- Z-ca przewodniczącej komisji ,
3) Rafał Kluczyński- członek komisji ,
4) Jan Spałka- członek komisji,
5) Wiesław Gąsiorek- członek komisji.

KOMISJA GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW - komisja stała zgodnie z §15 pkt 4 Statutu Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2005 r. 

1) Rafał Kluczyński – Przewodniczący Komisji,
2) Zbigniew Cisowski - Z-ca przewodniczącego Komisji,
3) Radosław Pełka- członek Komisji,
4) Jarosław Świerczyński - członek Komisji,
5) Jan Michalak - członek Komisji,
6) Stanisław Zaborowski - członek Komisji.

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH - komisja stała zgodnie z §15 pkt 4 Statutu Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2005 r. 

1) Leszek Chwiałkowski – Przewodniczący Komisji,
2) Marek Marchewczyński,
3) Anna Tumińska-Kubasa,
4) Ewa Fryczka,
5) Kazimierz Łęgocki,
6) Marek Bartoszewski;