Przedmiot działania Komisji Rady i skład osobowy

Nazwa komisji (pełna)

KOMISJA REWIZYJNA

Symbol komisji, skrót

Typ komisji

komisja stała

Przedmiot działania komisji

 

Skład Osobowy komisji

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

1

Wiesław Gąsiorek

przewodniczący Komisji  

2

Mariusz Czarnocki

członek Komisji

3

Sławomir Piekarski

członek Komisji

4

Stanisław Zając

członek Komisji

Przedmiot działania Komisji Rady i skład osobowy

Nazwa komisji (pełna)

KOMISJA GOSPODARKI,
BUDŻETU I FINANSÓW

Symbol komisji, skrót

Typ komisji

komisja stała

Przedmiot działania komisji

 

Skład Osobowy komisji

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

1

Stanisław Gierasiński

przewodniczący Komisji

2

Marek Bartoszewski

członek Komisji

3

Stanisław Bednarczyk

członek Komisji

4

Marek Bagiński

członek Komisji

5

Andrzej Zygmunt

członek Komisji

Przedmiot działania Komisji Rady i skład osobowy

Nazwa komisji (pełna)

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

Symbol komisji, skrót

Typ komisji

komisja stała

Przedmiot działania komisji

 

Skład Osobowy komisji

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w komisji

1

Skalski Marek

przewodniczący Komisji  

2

Regina Bagińska

członek Komisji

3

Mateusz Kamiński

członek Komisji

4

Piotr Hajduk

członek Komisji

5

Jan Owczarek

członek Komisji