Biuro Rady Miejskiej w Rzgowie

Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów

pokój nr 37 
- I piętro budynku

tel. 42 214 13 06
fax 42 214 12 07

e-mail:
radamiejska@rzgow.pl

Przewodniczący Rady
lub jego zastępcy, a także poszczególni radni

pełnią dyżury w każdy wtorek
w godzinach: od 14.00 do 17.00
w pok. 24